TMMOB FEANI ULUSAL MÜHENDİS ODALARI FORUM VE GENEL KURULUNA KATILDI

10.10.2018

FEANI (European Federation of National Engineering Associations) Ulusal Mühendis Odaları Forumu 4 Ekim 2018 tarihinde 24 üye ülkenin katılımı ile;  Genel Kurulu ise 26 üye Ulusal Mühendis Odaları Birliğinin katılımı ile 5 Ekim 2018 tarihinde Vallette-Malta’da yapıldı.

Birliğimizi temsilen foruma katılan Prof. Dr. Müfit Gülgeç, TMMOB tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve FEANI Ulusal Gözlem Komitesinin çalışmaları ile ilgili katılımcı ülkelere bilgi verdi.

Ertesi gün yapılan Genel Kurulda önce FEANI’nin 2018 yılı faaliyetleri ve bütçesi tartışıldı, oylanarak kabul edildi. 2018-2023 yılı Stratejik Planı kapsamında oluşturulan danışma kurulunun (EEAG- Engineers Europe Advisory Group) faaliyetlerinin değerlendirildiği Genel Kurul, yönetim kurulunda üyelik süresi dolan bir üyenin yerine yapılan üye seçimi sonrasında, sona erdi.