TMMOB GAZİANTEP İKK: İNSAN YAŞAMI BU KADAR UCUZ OLMAMALI!

23.07.2020

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu iki gün önce Gaziantep’te havalandırma kanalı tamiri yapan bir işçinin çatıdan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine 23 Temmuz 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Bir taraftan Covit 19 pandemisi ve pandeminin zor çalışma koşulları ile karşı karşıya kalan işçi ve emekçiler, bitmek bilmeyen iş kazaları ile de karşı karşıya kalıyorlar. İş kazaları, ölüm ve yaralanmalar gün geçmiyor ki duymayalım.

Aşağıda belirtilen ve ilimizde meydana gelen iş kazalarının sadece bazıları. İnsan yaşamı bu kadar ucuz olmamalı.

  • Gaziantep’te çatı tamiri için çatıya çıkan işçi panellerinin kırılması sonucu yere düştü ve yaşamını yitirdi. (2016)
  • Gaziantep'te bir işçi pres makinesinde sıkışarak yaşamını yitirdi. (2017)
  • Gaziantep’te bir fabrikada siloya düşen işçi boğularak hayatını kaybetti. ( 2018)
  • Gaziantep'te üzerine vinç kancası düşen işçi hayatını kaybetti. (2018)
  • Gaziantep’te bir işçi karışım makinası içinde bıçakların arasında kalarak yaşamını yitirdi. (2019)
  • Gaziantep'te Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan bir mühendis hayatını kaybetti. (2019)
  • Gaziantep’te forklift çarpması nedeni ile bir işçi hayatını kaybetti. (2019)
  • Ve son olarak da iki gün önce yine Gaziantep’te havalandırma kanalı tamiri yapan bir işçi çatıdan düşerek hayatını kaybetti. (2020)

Ne yazık ki iş kazaları ülkemizde olduğu gibi kentimizde de artarak devam etmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun kabul edildiği 2012 yılından bu yana iş cinayetleri sayısı, iş cinayetleri sıklık hızı ve ağırlık oranı her yıl daha da artmaktadır. İş kazaları, meslek hastalıkları “kader” değildir. İş kazalarını, meslek hastalıklarını “işin doğal bir sonucu “ olarak görülmesi, yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır.

Sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda çalışmak her çalışanın hakkıdır. Her şeyden önce insan yaşamı gelmelidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle devletin ve işverenin görevidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin piyasalaştırılması, yaşanan sorunların en temel kaynaklarındandır. İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, bir kamu hizmeti olarak ele alınmalıdır. İşverenlerin önlem alma yükümlülüğü ve devletin denetim görevini gözetmeden, sorumluluğun iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve çalışanlarda olduğu anlayışı, iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır.

Ülkemizin kanayan bir yarası olan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda artık bilimsel ve iyileştirici çalışmalar ivedilikle yapılmalı ve gerekli yasal düzenlemeler ve denetimler gerçekleştirilmelidir. Mevzuat önceliği insan olan bir yapıya kavuşturmalıdır.

 

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu