TMMOB GAZİANTEP İKK: KENT ORMANI OLUŞTURULMASI YÖNÜNDE HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ

22.04.2021

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu 22 Nisan 2021 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, hali hazırda 5 Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın bulunduğu arazide yapılması düşünülen imar değişikliği ile ilgili kaygılarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, hali hazırda 5 Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın bulunduğu arazide yapılması düşünülen imar değişikliği ile ilgili Meslek Odaları olarak kaygılıyız.

Askeri birliğin hızlı yapılaşma sonucu şehrin ortasında kalması dolayısıyla şehrin dışındaki bir bölgeye taşınması makul bir düşüncedir. Konum olarak bakıldığında, söz konusu bölge kentimizin az sayıdaki yeşil alanlarından biri olan Dülükbaba ormanının hemen yanında bulunmaktadır. Medeniyetler Şehri Projesi olarak isimlendirilen proje çerçevesinde askıya çıkarılan imar planıyla bölge yapılaşmaya açılmaktadır. İlk etapta kısıtlı bir yapılaşma ön görülse de ülkenin değişik yerlerindeki askeri kışlaların şehir dışına taşınma örneklerinde gördüklerimiz, projenin nasıl devam edeceği konusunda bir fikir vermekte ve bizleri endişelendirmektedir. Şehir merkezine yakınlığı, yeşile alana komşu olması nedeniyle oldukça kıymetli olan bu geniş arazinin hızla betonlaşmasının önü alınamayacaktır.

Alınan bu karar sadece askeri kışlanın arazisinde betonlaşmaya yol açmayacak hemen yanındaki Dülükbaba Ormanının geleceğini de tehlikeye atacaktır. Ülkemizdeki benzer acı örneklerden biliyoruz ki ormanın hemen yanında başlayan yapılaşmalar zamanla ormana doğru genişleyip ormanı yok olma noktasına getirmektedir. Dülükbaba Ormanı tamamı insan eliyle dikilmiş ağaçlardan oluşan, bin bir emek ve zahmet ile bu günlere gelen şehrin en önemli ve sembol doğal değerlerinden biridir. Kent halkının az da olsa doğa ile kucaklaşma fırsatı bulduğu bu ormanın korunarak yaşatılması başta idareciler olmak üzere bütün kent halkı olarak hepimiz için bir görevdir.

Şehrimiz, askeri kışlanın taşınması kararı ile birlikte tarihi bir yol ayrımına da gelmiş bulunmaktadır; ya bu bölge şehrin geri kalanı gibi betona gömülerek yeni rant projelerine kurban verilecek ya da Dülükbaba Ormanı ile birleştirilerek kent halkının doğa ile kucaklaşabileceği, nefes alabileceği bir Kent Ormanına dönüşmesi sağlanacaktır. Her iki karar da altında imzası olan yöneticilerin tarihe geçmesine neden olacaktır.

İlana çıkan rant odaklı imar planı değişikliği ile birlikte girilen yanlış yoldan bir an önce dönülerek gelecek nesillere daha yeşil bir Gaziantep bırakabilmek adına bölge tamamen yeşil alana dönüştürülmelidir. Mevcut 5 Zırhlı Tugay Komutanlığı’ nın konuşlu olduğu arazi şu anki haliyle her ne kadar tam olarak yeşil alan özelliğinde olmasa da kent halkının da katılımı ile hızlı bir şekilde ağaçlandırılarak Dülükbaba Ormanı ile birleştirilmesi mümkündür. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ ni askıya çıkarılan imar planından bir an önce vazgeçmeye ve söz konusu arazide şehrimizin ihtiyacı olan büyük bir Kent Ormanı oluşturulması yönünde harekete geçmeye davet ediyoruz.

 

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu