TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 13. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

14.09.2020

22-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 13. Olağan Genel Kurulunun  sonuç bildirgesi yayımlandı.

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
13. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

22-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 13. Olağan Genel Kurulu‘ndan; ülkemizin demokrasi yolculuğunda katkı sunmayı hedeflemiş, emekten ve barıştan yana, özgürlükçü ve katılımcı demokrasiyi benimseyen, birlikte üretip hakça paylaşan, insanca yaşanası bir dünya özlemini dile getiren gıda mühendisleri olarak meslektaşlarımızla, basınla ve tüm kamuoyu ile paylaşmak üzere hazırlanan 13.Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesidir:

Genel Kurulumuz divan seçimiyle başlayıp oda başkanımızın genel kurulu selamlaması ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz‘ın mesajının okunmasıyla devam etmiştir. Üye ve konuklarımızın katkılarıyla zenginleşen genel kurulumuzda geçmiş dönem Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporları sunulmuş, üzerinde gerekli değerlendirmeler yapılmış ve 12. Dönem Yönetim Kurulu, genel kurula katılan delegelerin oybirliğiyle aklanmıştır.

Meslek ve oda sorunları üzerine konuşmalar, sunum ve değerlendirmeler yapılıp, mesleğimizin etik kurallarını evrensel boyutta geliştirerek özenle bu anlayışın devam ettirileceği vurgulanmıştır. İstisnasız herkesin gıdaya eşit bir şekilde erişim hakkı vardır. Gıdaya erişim hakkının engellenmesi bir insanlık suçu ve sorunudur. Gıda güvencesinin ayrılmaz bir parçası olan gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için de gıda mühendisine ve gıda denetimine ihtiyaç vardır.

12. Dönemde oda yönetim, denetleme ve onur kurulları, şube, il ve öğrenci temsilciliklerimizin emekleriyle ortaya konmuş olan sempozyum, kongre, kurultay, bahar şenliği, öğrenci yaz eğitim kampı, söyleşi ve sosyal etkinlikler üyelerimize en geniş şekilde ulaşabileceğimiz faaliyetler olarak hayata geçirilmiştir

Ülkemiz, gelişmekte olan ülkeler arasında gelir dağılımı yönünden son sıralarda yer almaktadır. Gelir dağılımındaki bu dengesizliğin başlıca sonucu olarak yoksulluktaki artış görülmektedir. COVID-19 pandemisinin getirdiği olumsuzlukların da etkisiyle halkın yoksullaşan kesimi ekonomik nedenlerden dolayı güvenli gıdaya ulaşmakta daha da zorlanmakta veya hiç ulaşamamaktadır. Yoksul kitleler, asgari üretim standartlarına ve hijyen koşullarına uyma gibi bir sorunu olmayan, halk sağlığını hiçe sayar koşullarda üretim yapan kayıt dışı üretimin ürünlerini tüketmek durumunda kalmaktadır.

Küresel iklim değişikliklerinin genelde tüm dünya ülkelerinde; özellikle de tarıma dayalı ekonomik girdisi yüksek olan, tarımsal politikalarını netleştirememiş ve uzun soluklu stratejiler oluşturmamış ülkelerde yıkım yarattığı göz ardı edilmemelidir. Doğal kaynaklarımızın üzerinde gelecek kuşakların da hak sahibi olduğunu ve bu kaynakların en iyi şekilde korunarak aktarılmasının en acil görevlimiz olduğu unutulmamalıdır.

İstihdam ve çalışanların hakları konusunda var olan yakıcı sorunlar tüm toplumu; mühendis, mimar ve şehir plancılarını ve tabii bu bağlamda meslektaşlarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Kamuda gıda mühendisi istihdamı gerekenin çok altındadır. Özel sektörde ise; istihdam sorunları kayıtdışılık ve ekonomik kriz ile paralel artış göstermektedir.

Ülkemizde uygulanan gıda politikasına karşı üretim-tüketim ekonomisi ve gelişiminin, meslektaşlarımızın çalışma koşullarının ve taleplerinin etkin takipçisi olacağız. Mesleğimizi onurla yerine getirmeye, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın genel menfaatlerini halkımızın ve ülkemiz menfaatlerinden ayrı tutmadan savunmaya devam edeceğiz.

İktidarın meslek örgütlerine karşı keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına anayasal ve yasal meşru direnme hakkımızı kullanacağız ve sadece Birliğimize karşı değil kamu yararını savunan tüm meslek kuruluşlarına yönelik müdahale ve baskılar karşısında tam dayanışma içinde kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Odamız toplumdan yükselen barış, eşitlik, özgürlük ve demokrasi taleplerine bir bütün olarak yaşamın her alanında kadın erkek omuz omuza ses vermeye ve katkı sunmaya devam edecektir.

Tüm kamuoyuna ve basınımıza saygıyla duyurulur.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
13. Olağan Genel Kurulu