TMMOB, HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜBİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN BİLİRKİŞİLİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDI

01.10.2021

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası hükmü uyarınca Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın Bilirkişilik Danışma Kurulu'nun 2021 Yılı İlk Toplantısı Ankara Hâkimevi'nde 29 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu adına Maden Mühendisi Niyazi Karadeniz toplantıya katıldı.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Bilirkişilik Danışma Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından kurul üyelerine tamamlanan ve devam etmekte olan çalışmalar ile planlanan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı. Ayrıca, Kurul üyeleri bilirkişilik kurumunun etkinliği ve verimliliğinin arttırılmasına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler.