TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU MARDİN YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

07.10.2019

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Kadın Çalışma Grubu Mardin Yerel Kadın Kurultayı 5 Ekim 2019 tarihinde Nusaybin Nispet Kafe'de gerçekleştirdi.

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu Yerel Kadın Kurultayında TMMOB Mardin İKK Kadın Komisyonu adına Derya Akyol, TMMOB Yönetim Kurulu adına Ayşegül İbici Oruçkaptan ve Nusaybin Belediye Başkanı Avukat Semire Nergiz birer açılış konuşması yaptılar.

Divanın oluşturulmasının ardından 1. Oturumda "TMMOB'de Kadın Örgütlülüğü" başlığıyla M. Işık Gürbulak ilk sunumu gerçekleştirdi. "Toplumsal Cinsiyet" başlığı ile Psikolog Beritan Güneş ikinci sunumu yaptı.

2. Oturumda "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" başlığıyla Şahmaran Kadın Platformu'ndan Semire Kut ilk sunumu yaptı. İkinci oturumun ikinci sunumu "Kadının itibarsızlaştırılması ve hak kayıpları" başlığıyla İnsan Hakları Aktivisti Melike Bisikletçiler tarafından gerçekleştirildi.

3. Oturumda "Kadına Yönelik Fiziksel ve Psikolojik Şiddet , Kadın Cinayetleri ve Mardin Özelinde Kadın Olmak" başlığı Kadın Politikaları Daire Başkanı Gülizar İpek tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Son olarak serbest kürsüde isteyenler söz aldılar.