TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU SES KAYITLARI YAYINLANDI

16.01.2020

TMMOB 45. Genel Kurulunda alınan karar uyarınca kamusal üretim, hizmet, denetim süreçlerini tarif etmek, kamu kaynaklarının yağmasına karşı mücadele yöntemlerini tartışmak ve kamu kavramını tüm boyutları ile yeniden ele almak amacıyla 22-23 Kasım 2019 tarihilerinde Ankara'da gerçekleştirilen TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu'nun tüm oturumlarını ve oturumlardaki soru cevap bölümlerini içeren ses kayıtları yayınlandı.

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU

1. GÜN – 22 Kasım 2019

Açılış Konuşmaları

Nadir Avşaroğlu                   Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Emin Koramaz                     TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

Özel Oturum

Yunus Yener - Oturum Başkanı

TMMOB Sunumu: Baki Remzi Suiçmez - Kamucu Politikalar ve TMMOB

 Özel Sunum: Korkut Boratav - Türkiye’de Kamucu Politikaların Analizi

 

1.Oturum

Kamuculuk; Tanımı, Evrimi Ve Tarihsel Süreci

Ayşegül Oruçkaptan - Oturum Başkanı

Oktar Türel: Neoliberal Dünya Ekonomisinde Kamu Kesiminin Yeniden Yapılanmasına Bakışlar, 1920-2020

Galip Yalman: Yeni Bir Kamu Mümkün mü?

Aziz Konukman: Yeniden Kamu Yatırımları Desteklenebilir mi?

 

2. Oturum

Dünya Ve Türkiye'de Kamucu Kalkınma Örnekleri Ve Planlı Kalkınma

Özden Güngör - Oturum Başkanı

Bilsay Kuruç: 21. Yüzyıl için Kalkınma ve Planlama

Semih Akçomak: Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Planlama

Serdar Şahinkaya: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kamucu Sanayileşme

Erkan Erdil: Dünyada ve Türkiye’de Planlama ve Kamu İşletmeciliği

 

3. Oturum

Kamu Yönetiminde Kamuculuk

Kemal Zeki Taydaş - Oturum Başkanı

Oğuz Oyan: Türkiye’nin Değişen Yönetsel Yapısı

Ozan Zengin: Kamusallık Ekseninde Yeni Yönetim Sistemi

Onur Karahanoğulları: Anayasa, Yasalar ve Kamucu Politikalar

Gamze Yücesan Özdemir: Sosyal Hizmetlerin (Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik) Kamusal İşlevi

 

2. GÜN – 23 Kasım 2019

4. Oturum

İktisat Politikaları ve Özelleştirme Bilançosu

Ali Uğurlu - Oturum Başkanı

Mustafa Sönmez: Nasıl Bir Kamuculuk İstiyoruz?

Ebru Voyvoda: Kalkınma İktisadı Penceresinden Türkiye

Erol Taymaz: KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi

Yiğit Karahanoğulları: Dünyada ve Türkiye’de Kamulaştırma Modelleri

 

5. Oturum

Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?

Nadir Avşaroğlu - Oturum Başkanı

Arzu Çerkezoğlu: İstihdam Politikaları

Aysun Gezen: Eğitim Politikaları

Sinan Adıyaman: Sağlık Politikaları

Ali Rıza Aydın: Hukuk Politikaları

 

6. Oturum

Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?

Mehmet Soğancı - Oturum Başkanı

Oğuz Türkyılmaz: Enerji Politikaları

Gökhan Günaydın: Tarım Politikaları

Kaya Güvenç: Sanayi Politikaları

 

Arif Merdol: Ulaşım Politikaları

Tarık Şengül: Kentleşme ve Yerel Yönetimler Politikaları

Adil Akbaş: Bilişim Politikaları