TMMOB KARADENİZ EREĞLİ İKK: KÜLTÜREL MİRAS KORUNMALI

11.03.2022

TMMOB Karadeniz Ereğli İlçe Koordinasyon Kurulu, Sahil Yolu'nun yapılaşmaya açılmak istenmesi üzerine "Kültürel Miras Korunmalı" başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

KÜLTÜREL MİRAS KORUNMALI

TMMOB ve bağlı odalarımız yıllardır kentlerimizin ortak sorunlarının çözümü konusunda büyük çaba göstermekte, kent politikalarının ve uygulamalarının rant odaklı olmaktan çıkartılarak şehirlerimiz, sosyal adalet, sosyal gelişim, sosyal bütünleşme, tarihi ve kültürel mirasın korunması, zarar azaltma ve risk yönetimi gibi unsurlar gözetilerek yeniden yapılandırılması için çalışmakta; Sadece planlı, güvenli ve sağlıklı kentler için değil aynı zamanda kent kimliğimizin ve ortak yaşam alanlarımızın korunması konusunda da mücadele etmektedir. Kentlerimize kimliğini veren yapıların koruma altına alınması, park bahçe meydan gibi ortak kullanım alanlarının bu özelliklerinin devam ettirilmesi içinde önemli çalışmalar yürütmektedir.

Şehrin Siluetini Bozacak
Temmuz ayı ile konuşulmaya başlanılan Ocak ayı meclisi ile gündemimize düşen, ve sadece Ereğli halkını değil, kentimize gezmek amaçlı gelen ziyaretçiler için de kıymetli olan nefes aldığımız, sosyal donatı alanımız sahil yolu üzerinde Bakanlıkça yapılması istenilen İbadet yeri cami de duyarsız kalamayacağımız bir konudur. Bakanlığın ısrarla yapmak istediği kısım dolgu alanı ile kazanılmış, ve son 15-20 yıldır Ereğlinin simgesi haline gelmiş sahil yürüyüş yolunun bütünlüğünü şehir silüetini tamamen bozacaktır. Hali hazırda sorun yaşanılan trafik iyice yoğunlaşacak olup, yapılması istenilen binanın denizden gelecek olan dalga etkisinden korunması muhakkak planlanması gereken birden fazla sayıdaki dalgakıranların aralarında yoğun bir deniz kirliliği meydana getirecektir.

Trafik Sorunları Daha da Artacak
Hem yaya yürüyüş yolundaki mevcut durumdaki sirkülasyonun devamlılığı, silüetin bakirliği, trafik sorunlarının daha da artmaması, hem de çevre kirliliği oluşmaması için bu alana bir camyada başka bir YAPININ yapılması uygun değildir. Yeni dolgu alanları oluştururarak yapılaşma yapılması da uygun değildir. Bir dolgu yapılacaksa ancak sahil yolu için trafik sorunun çözümlenmesi için düşünülmelidir. Kentimizdeki gittikçe artan trafik yoğunluğu ve park sıkıntısı yüzünden ciddi problemler yaşanmakta olup, çözümü için de kalıcı yada bir nebze de olsun hafifletmek için planlama yapılması konusunda çalışılmalıdır.

Askeri Lojman Alanı Uygundur
Kaymakamlık ve Emniyet müdürlüğünün yapılacağı alanın yanındaki askeri lojman alanlarının olduğu bölge;  Bakanlık tarafından yapılması planlanan cami için uygun bir bölge olup, yüksekliği de arazi eğiminden dolayı silüete zarar vermeyecektir. Ve maliyetler açısından da daha ekonomiktir. Eski terminal alanı üzerinde yapılması planlanan Belediye Hizmet binası ile bu alan komple sosyal kamu alanı haline getirilebilir. Bu dört yeni yapılacak bina alanlarının bulunduğu arsaları bir bütün alan olarak kabul  ederek, en az 2 bodrum kat ile otopark çözümü planlanması ile park sorunu ortadan kaldırılabilir.

Belediye Hizmet Binasında Değişikliğe Gidilmeli
Eski terminal alanı ile emniyet müdürlüğü arasındaki yolda iki taraftan trafiğe kapatılarak komple yaya yolu olarak düşünülebilir. Yapılması planlanan belediye hizmet binası projesinde de değişikliğe gidilerek daha az maliyetli daha küçük ancak kaymakamlık ya da emniyet müdürlüğü binası ile aynı yükseklikte bir bina yapılarak KENT MEYDANI olarak bir alan haline getirilmesi uygun olacağı kanaatindeyiz. İşaret ettiğimiz alan cami, belediye, kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü ile bir kompleks olarak gerek konumu, gerekse erişim kolaylığı ve kamuya hizmet için uygun, hızlıca şekil verilebilecek , hayata geçirilebilecek bir PROJE ALANIDIR.

TMMOB Karadeniz Ereğli İlçe Koordinasyon Kurulu