TMMOB KIRKLARELİ İKK: ASLA AŞAĞI BAKMAYACAĞIZ!

05.02.2021

Aralarında TMMOB Kırklareli İKK'nın da bulunduğu Kırklareli Emek Platformu 5 Şubat 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerine uygulanan şiddete ilişkin bir basın açıklaması yaptılar.

ASLA AŞAĞI  BAKMAYACAĞIZ!

Basına ve Kamuoyuna ,
Bu toprakların tarihinde her zaman demokratik üniversite mücadelesi, demokratik Türkiye mücadelesinin güçlü bir parçası olmuştur. Bu nedenle üniversitelerine sahip çıkan, demokrasi mücadelesini yükselten Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin, öğrencilerinin ve mezunlarının haklı mücadelesinin yanındayız.

Meselenin esası bellidir: Tepeden inme bir rektör atamasıyla bir üniversitenin kurumsal değerleri, ihtiyaçları ve tüm bileşenlerinin iradesi yok sayılmıştır. 12 Eylül darbesinin ürünü antidemokratik yasalar ve bu darbe hukukunu pekiştirerek getirilen tek kişinin karar verdiği atama yöntemi üniversitelerde kabul görmemektedir. Akademik özgürlüğün ve kurumsal özerkliğin ortadan kaldırılması üniversitelerimizi her geçen gün bilimsel üretimden daha da uzaklaştırmaktadır.

Öğretim üyelerinin özgürlüğüne şerh koyan, araştırma görevlilerinin ve çalışanların iş güvencesinin yok edildiği, öğrencisinden akademisyenine herkesin baskı altında olduğu bir üniversiteler değil; demokratik süreçlerin sağlıklı biçimde işlediği üniversiteler istiyoruz.

Nitelikli bilimsel üretim için üniversiteler siyasi otoritenin aracı olmaktan çıkarılmalı, üniversitelerin yönetim organları tüm bileşenlerinin dahil edildiği katılımcı süreçlerle ve seçimle oluşturmalıdır. Üniversitelerin özerkliği sağlanmalıdır.

Son dönemde bazı medya organlarının,  siyasetçilerin kullandığı ayrıştırıcı ve nefret içeren söylemleri ve bu söylemlerin sonucu olarak protesto hakkını kullanan öğrencilere uygulanan şiddeti kınıyoruz.
Temel hak ve özgürlüklerden olan toplantı ve gösteri hakkının Anayasal ve uluslararası hukukla koruma altında olduğuna dikkat çekmek isteriz. Anayasa’nın 34’üncü maddesinde düzenlenen haklarını kullanmak isteyen gençlerimize reva görülen bu tutum asla kabul edilemez.

Barışçıl bir protesto sürecinin, kimi milli ve dini değerlerin kışkırtılmasıyla   homofobik söylemlerle manipüle edildiğini ve tehlikeli bir şiddet ortamı yaratıldığını izledik.
Bir kez daha belirtiyoruz protesto anayasal bir haktır.Bu haklarını kullanan öğrenciler hepimizin çocuklarıdır. Kullanılan bu nefret dili ve orantısız bir şekilde uygulanan şiddet, toplum vicdanını derinden yaralamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin kabul etmediği bu atamaya son verilmelidir. Melih Bulu atanmış olduğu görevinden istifa etmeli ve tüm üniversite bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek demokratik bir seçimle yeni bir rektör belirlenmelidir.

Emekten, demokrasiden ve barıştan yana herkesi gençlerimize, akademiye ve üniversitelere sahip çıkmaya davet ediyoruz. Asla aşağı bakmıyoruz! Yüzümüzü aydınlığa, umuda; eşit, özgür bir geleceğe dönüyoruz!  
 

Kırklareli Emek Platformu