TMMOB KIRKLARELİ İKK MÜHENDİSLİK MİMARLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

20.10.2021

TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB'nin Birinci Genel Kurulu'nun 67. yıldönümü ve Mühendislik ve Mimarlık Haftası dolayısıyla 19 Ekim 2021 tarihinde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kırklareli Özgürlük Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasını TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu adına İKK Sekreteri Erol Özkan okudu.

İKK Yönetim Kurulu üyeleri, TMMOB ve bağlı odaların temsilcileri ile Demokratik Kitle Örgütleri Temsilcilerinin katıldığı açıklamada Özkan; "Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken, mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak TMMOB’nin mücadele diyalektiğidir. Yıllar içerisinde ülkemizdeki emek ve hak arayışı mücadelesinin en önemli dinamiklerinden birisi haline gelen birliğimiz, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve hakça paylaşımdan yana, yurtsever ve toplumcu bir çizgide çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

Özkan "Birliğimiz, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması için mücadele etmektedir. Birliğimiz, yaratıcı fikirlerin, aklın ve teknolojinin gelişmesi, öne çıkması ve toplumsal yaşamı kolaylaştırması için mücadele etmektedir. Birliğimiz, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın korunması için mücadele etmektedir. Bu mücadelemizden asla geri adım atmayacağız! TMMOB kuruluşunun 67. yılında da karanlığa karşı aydınlığı, rant ve sömürüye karşı emeği, yağma düzenine karşı kamusallığı, emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmaya devam etmektedir." diyerek devam etti.

Açıklama sonrası TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu adına çelenk bırakıldı.