TMMOB KOCAELİ İKK: KOCAELİ KENT KONSEYİ GENEL KURULUNA TMMOB KOCAELİ İL KOORDİNASYON KURULU BİLEŞENLERİNİN ÇOĞUNLUĞU OLARAK KATILMAYACAĞIZ

25.02.2021

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 24 Şubat 2021 tarihinde "Kocaeli Kent Konseyi Genel Kuruluna TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu bileşenlerinin çoğunluğu olarak katılmayacağız." başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

24 Şubat 2021 günü (bugün) yapılacak olan Kocaeli Kent Konseyi Genel Kuruluna TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu bileşenlerinin çoğunluğu olarak katılmayacağız:

Barolara, Meslek Kuruluşlarına Genel Kurul yapma engeli getirilen bir dönemde siyasi partilerin ve Kent Konseyi gibi yapıların genel kurullarını yapabilmesi anlaşılmaz ve kabul edilemezdir.

Yapılacak Kocaeli Kent Konseyi Genel Kurulu öncesi TMMOB Kocaeli İKK Sekretaryası ile TMMOB’ye bağlı Oda birimlerinden biri dışında diğer hiçbir birimle görüşme yapılmamış olmasına karşın tüm birimlerimiz genel kurula davet niteliğindeki SMS iletisinde "oy kullanmaya" davet edilmiştir. Katılımcılığın sadece oy kullanmaya indirgendiği bir genel kurul TMMOB anlayışını yansıtmadığı gibi, genel kurullardan başlaması gereken "birlikte yönetme" anlayışının Genel Kurulun bileşenleri olan diğer kurum-kuruluşlarla hangi seviyede ve ilkelerle kurulduğu da bilinmezdir.

Genel Kurul yapılmadan seçilecek listenin belirlendiği bir genel kurulda ve demokrasi ile bağdaşmayan bu işleyişte yer almayı doğru bulmuyoruz.

Bu temel gerekçelerle Kocaeli Kent Konseyi Genel Kuruluna TMMOB Kocaeli İKK bileşenlerinin çoğunluğunun katılmayacağını  kamuoyuna bildiririz.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu