TMMOB KOCAELİ KENT SEMPOZYUMU 19-21 ARALIK'TA GERÇEKEŞTİRİLECEK

06.12.2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen TMMOB III. Kocaeli Kent Sempozyumu 19-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TMMOB III. Kocaeli Kent Sempozyumu'nun açılışı SEKA Park Kocaeli Kongre ve Kültür Merkezi'nde, çağrılı konuşmacılar ve bildiri sunumlarının yer alacağı oturumlar ise Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Taş Bina'da gerçekleşecek. Sempozyum programına haberin devamında görüntüleyebilirsiniz.

TMMOB İKK KOCAELİ KENT SEMPOZYUMUII PROGRAM

19.12.2019 Perşembe

16.00  - 16.30      KAYIT

16.30 – 18.30      AÇILIŞ

Açılış Konuşmaları

TMMB Kocaeli İKK Çerçeve Sunum

18.30 – 19.30

ÖDÜL TÖRENİ

“Düşlerde Kocaeli” Ortaöğretim 6.7.8. sınıflar arası Resim Yarışması

KOKTEYL

19.30-20.30        

Seka Kağıt ve Bilim Müzesi gezisi

20.12 2019 Cuma - 09.30/11.00

TEMATİK KONUŞMALAR

 “KENT AĞLARI”

Moderatör: Füsun Yılmaz Deniz

TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı

Kent ve Bölge Ağları ile Sosyoloji

Prof. Dr. Şükrü Aslan- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Sınırların Ötesinde Kocaeli

Doç. Dr. Z.Gamze Mert –GTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama

ARA - 11.00/11.10

 

OTURUMLAR

1. GÜN

20.12 2019 Cuma - 11.10/12.40

1. OTURUM :

“KENT BELLEĞİ”

Moderatör: Prf. Dr. E.Özlem Aydın

GTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı

Antik İzmit’in Arkeolojik Mirası

Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross –KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Bir Turizm Rotası Olarak “ İzmit Tarih Koridoru” 

Volkan Şenel -KBB Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü

Kolektif Bellekteki Değişkenleriyle İzmit'te Kamusal Mekan Algısı

Dr. Özden Senem Erol- KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İzmit Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek

Doç Dr. E.Yeşim Özgen Kösten-KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Bellek Mekanları Olarak Kentler ve Ötekilik Mekanlari

Prof. Dr. Nigar Pösteki-KOÜ İletişim Fakültesi

YEMEK ARASI - 12.40./13.15

 

20.12.2019 Cuma - 13.15/14.30

2. OTURUM: 

“KENTİN KAYNAKLARI VE EKONOMİ”

Moderatör: Nedim Kara

TMMOB Kocaeli İKK 2010/2014 Sekreteri

Enerjinin Verimli Kullanımı

Gökmen Hasançebi - Sedaş Şebeke Yönetimi Grup Müdürü

Bir Sanayi Kenti İşsizliği

Dr. Derya Demirdizen Çevik - KOÜ Yerel Yönetimler Bölümü

Kentte İş Güvenliği ve Risk Değerlendirmesi

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi

Sanayi Kentleri Özelinde Dünyada Alan Koruma Yönetim Örnekleri ve Kocaeli İçin Öneriler

Dr. Öğretim Üyesi Mine Topçubaşı  -GTÜ Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı

ARA - 14.30/14.45

 

20.12.2019 Cuma - 14.45/16.00

3. OTURUM:

 “KENT ve RANT ”

Moderatör: Kahraman Bulut

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı

Mülkiyet Sorunları ve Kentleşme

Doç. Dr. Murat Selim Çepni - KOÜ Harita Mühendisliği Bölümü

Kent Suçları, Kent İsrafları

TMMOB Kocaeli İKK

ARA - 16.00/16.10

 

20.12. 2019 Cuma - 16.10/17.10

4. OTURUM: 

 “ EKOLOJİ ve KENT“

Moderatör: Yalçın Ergen

TMMOB Kocaeli İKK 2006/2010 Sekreteri

Kentlerin Çevre Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Savaş Ayberk-Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Çevre Sorunları ve Sosyal Yaşama Etkisi

Prof. Dr. Aykan Karademir - KOÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevresel Risklerden Kaynaklı Sağlık Sorunları, Yaşama Etkisi ve Öneriler

Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan-KOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü

ARA - 17.10/17.20

 

20.12 2019 Cuma - 17.20/18.30

KONUK KONUŞMACILAR

Yeni Dünya

H. Melih Aşanlı - Ekolojik Tasarımcı/ Yazar

Ekolojik Yaşam

Emir Drahşan- Mimar

 

2. GÜN

21.12 2019 Cumartesi - 09.30/10.00

BİLDİRİ SUNUMU

Kocaeli Ve Çevresinin Tektonomorfolojik Deformasyonu Ve Kent Gelişimine Etkisi

Doç Dr.Aydın Üstün (KOÜ Harita Mühendisliği), Doç Dr Arzu Erener (KOÜ Harita Mühendisliği), Doç Dr Tahir Serkan Irmak (KOÜ Jeofizik Mühendisliği)

21.12 2019 Cumartesi - 10.00/11.00

 

5. OTURUM

“YAŞANABİLİR KENT; ERİŞİM VE AFETLER“

Moderatör: Ünal Özmural

TMMOB Kocaeli İKK 2016/2018 Sekreteri

Kocaeli’nde Ulaşım ve Ulaşılabilirlik

KBB Ulaşım Daire Başkanlığı

Göç, Ulaşım ve Erişim Ağları

TMMOB Kocaeli İKK

Afetler, Ulaşım ve Erişim Ağları

Dr.Talih Güven- KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Kent, Afet, Bellek

Arş.Gör.Gülhis Duygun Gürkıvrak-KOÜ  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimar Pınar Acar

ARA - 11.00/11.15

 

21.12.2019 Cumartesi - 11.15 /12.30

6. OTURUM: 

“YAŞANABİLİR KENT;KENTTE YAŞAM KALİTESİ“

Moderatör: Dr.Öğr. Üyesi Arsal Arısal

TMMOB Kocaeli İKK 2014/2016 Sekreteri

Kentsel Yaşam Kalitesi

Prof. Dr. Handan Türkoğlu- İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

İzmit’te Kentsel Yaşam Kalitesinin Ölçümü  Çalışması

Dr. Deniz Gerçek - KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü

Kentlerin Cinsiyeti – Sosyal Donatılar ve Park Örnekleri ile Sosyal Yaşamda Kullanımı

Doç. Dr. Örgen Uğurlu – KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları Bölümü

Yaşanabilir Kentte Peyzaj, Kaynakların Tüketimi ve Erişim

TMMOB Kocaeli Peyzaj Mimarları Odası

YEMEK ARASI - 12.30/13.00

 

21.12 2019 Cumartesi - 13.00/13.20

KONUK KONUŞMACI

İklim, Ekoloji ve Afetler

Prof. Dr. Azime Tezer -İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama

ARA - 13.20/13.30

 

21.12.2019 Cumartesi - 13.30 /15.00

7.OTURUM :

“KÜLTÜR SANAT  VE  SOSYAL YAŞAM”_

Moderatör: Ahmet Sözen

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı

Tarihi, Kültürel ve Turizm Değerleriyle İlimiz Kocaeli

Ercan Yamen - Kocaeli Valiliği Kültür Turizm Müdürü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri

KBB Kültür Sanat Müdürlüğü

İzmit Kültür Sanat Faaliyetleri ve Kentsel Etkileşim

Dilek Alp- İzmit Belediyesi Kültür Daire Başkanı

Etkinlik İzi*/ Kültür Kolektifi/Kafe Kedi Etkinlikleri ve Kentsel Etkileşim

Doç. Dr. Bora Erdağı

Art Nicomedia Derneği Etkinlikleri ve Kentsel Etkileşim

Akın Ülkü Sevinç

ARA - 15.00/15.15

 

21.12.2019 Cumartesi - 15.15/16.45

8.OTURUM :  KENT UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Moderatör: Prof.Dr.Kamuran Öztekin

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü

”Kent ve Deniz İlişkisi”

Dr. Hasibe Velibeyoğlu  - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kıyı Projesi Koordinatörü

”Bisikletli ve Yaya Erişim”

 Dr. Özlem Taşkın Erten Şehir Plancısı-End. Tasarımcı    

  İzmir Büyükşehir Belediyesi  Ulaşım Dairesi Başkanlığı - Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü

“İzmir Tarihi Kent Merkezi”

Dr. Hilmi Gökhan Kutlu - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Tarih Projesi Koordinatörü

“Eskişehir’in Gelişim/Dönüşüm Sürecine Ait Uygulamalar”

Y. İnşaat Mühendisi Aytaç Ünverdi - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı

ARA - 16.45/ 17.00

 

KAPANIŞ

21.12.2019 Cumartesi - 17.00 /18.30

DEĞERLENDİRME

Moderatör: Serhat Girgin

TMMOB Kocaeli İKK 1994/2006 Sekreteri

AÇIK OTURUM

Sempozyum Sonuç ve Öneriler hk Değerlendirme

SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ ÖNCESİ ÖZET

TMMOB KOCAELİ İKK