TMMOB MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ SEMPOZYUMU PROGRAMI YAYINLANDI

21.11.2017

22-23 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu'nda düzenlenecek olan Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu'nun Programı yayınlandı. İki gün sürecek olan sempozyumda TMMOB adına yapılacak açılış sunumunun ardından altı oturum ve mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitiminin sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı bir panel gerçekleştirilecek.

Sempozyum açılışına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın yanı sıra, TMMOB'nin üyeliğinin onaylandığı çatı kurum olan UPA Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyou (FEANI) temsilcisi Lars Funk da katılarak bir konuşma gerçekleştirecek.

Toplamda 22 sunumun ve bir panelin gerçekleştirileceği TMMOB Eğitim Sempozyumu'nun programı ise şu şekilde: 

TMMOB EĞİTİM SEMPOZYUMU PROGRAMI

22 Aralık 2017 Cuma

09.30-10.00

 Kayıt  

10.00-11.00

Açılış

Nadir Avşaroğlu

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Lars FUNK

FEANI – European Federation Of National Engineering Associations – Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu                                                               

11.00-12.00

TMMOB Sunumu

Özden Güngör

Oturum Başkanı

Baki Remzi Suiçmez

TMMOB: Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitiminin Mevcut Durum Analizi

12.00-13.00

 Öğle Yemeği

13.00-14.30

Birinci Oturum

Müfit Gülgeç

Oturum Başkanı

Filiz Dilek

MÜDEK - Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Neriman Güçhan Şahin

MİAK – Mimarlık Akreditasyon Kurulu

Gökhan Söylemezoğlu

ZİDEK - Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

14.30-14.45

Ara

14.45-15.45

İkinci Oturum

Hüseyin Önder

Oturum Başkanı

Ali Ekber Çakar

MMO’da Uzmanlık Belgelendirme-Meslek İçi Eğitim-Personel Belgelendirme Kuruluşu- Uygulamalı Eğitim Merkezleri

Mustafa Serdar Çınarlı

Meslek İçi Eğitimin Önemi Giderek Artıyor

15.45-16.00

Ara

16.00-18.00

Üçüncü Oturum

Petek Ataman

Oturum Başkanı

Nadir Avşaroğlu

Ülkemizde Yer Bilimleri Mühendisleri; Profili ve Mevcut Durum Analizi

Sait Aykut Aytaç

Gıda Mühendisliği Eğitimi ve İstihdamda Yaşanan Sorunlar

Hamdi Arpa

Yerleştirme Sonuçları Üzerinden Ziraat Mühendisliği Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme

Osman Uzun

Mekânsal Planlama ve Tasarımda Meslekler Arası Etkileşim Peyzaj Mimarlığı Eğitimi (Düzce Örneği)

Leyla Yıldırım Tatar

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü MÜDEK Süreci

 

23 Aralık 2017 Cumartesi

10.00-12.00

Dördüncü Oturum

Eyüp Muhçu

Oturum Başkanı

Sibel Demiraslan

Mimarlığın Kalite, Etik Ve Meslek Tanımı Bağlamında, Belirlenen Örneklem Üzerinde Yeterliliğinin İrdelenmesi

Ayça Yazıcı Altıparmak

 Mimarlık Eğitiminde Okunan Metnin Görselleştirilme Sürecinin İrdelenmesi Düş Mekânları Atölyesi

Mustafa Kemal Turan

Şehir Planlaması ve Hukuk Birlikteliği İçinde Eğitim

Bülent Tuna

 MO Eğitim Kurultayı Sonuçları

12.00-13.00

Öğle Yemeği

13.00-15.00

Beşinci Oturum

Cemal Gökçe

Oturum Başkanı

Erdoğan Kaymakçı

Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştaylarının Değerlendirilmesi

Ali Uğurlu

Kimya Mühendisliği Eğitimi Analizi ve Paradigması Üzerine

Uğur Kocager

Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Sosyal Bütünlük ve Sosyal Gerçeklik Kavramları Işığında Toplumsallık Bilinci

Halit Cenan Mertol

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın İnşaat Mühendisliği Eğitimini İyileştirme Çalışmaları

15.00-15.15

Ara

15.15-16.15

Altıncı Oturum

Ayhan Yüksel

Oturum Başkanı

Ahmet Özer

Yükseköğretimde Temel Bir Sorun Olarak Yönetsel Özerklik ve Bilimsel Özgürlük Üzerine Bir Tartışma

İsmail Küçük

TMMOB: Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi Nereye?

16.15-16.30

Ara

16.30-18.30

PANEL: “Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi; Sorunlar ve Çözüm Önerileri”

Kemal Zeki Taydaş

Oturum Başkanı

Aysun Gezen

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Recep Akdur

Tüm Öğretim Elemanları Derneği

Metin Duruk

Sanayici

Öğrenci

18.30

Sonuç Bildirgesi Taslağının Okunması ve Tartışma

 

TMMOB Eğitim Sempozyumu Düzenleme Kurulu

Ezgi Pekşen

BMO

Volkan Tokmak

BMO

Burak Kubilay

ÇMO

Ertan Öztürk

ÇMO

Emre Metin

EMO

Orhan Örücü

EMO

Prof. Dr. Leyla Tatar Yıldırım

FMO

Dr. Abdullah Zararsız

FMO

Prof. Dr. Sait Aykut Aytaç

Gıda MO

Prof. Dr. Ümran Uygun

Gıda MO

Ali İpek

HKMO

İsmail Sayar

HKMO

Yrd. Doç Dr. Halit Cenan Mertol

İMO

Yrd. Doç Dr. Cem Oğuz

İMO

Serdar Tosuner

JFMO

Deniz Yıldırım

JFMO

Prof. Dr. Erdin Bozkurt

JMO

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu

JMO

Dr. Ali Uğurlu

KMO

Erkin Etike

KMO

Nadir Avşaroğlu

Maden MO

Sinan Girdaplı

Maden MO

Mehmet Soğancı

MMO

Yunus Yener

MMO

Erman Car

Metalurji ve Malzeme MO

Hüseyin Savaş

Metalurji ve Malzeme MO

İsmail Küçük Meteoroloji

MO

Faruk Sanlı Meteoroloji

MO

Prof. Dr. Selahattin Önür

MO

Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan

MO

İnanç Alptuğ Hıdıroğlu

PMO

Özge Ramazanoğlu

PMO

Dr. Ayşegül Oruçkaptan

Peyzaj MO

Sevgi Vefa Taçyıldız

Peyzaj MO

Baki Remzi Suiçmez

ZMO

M. Bülent Torunbalcı

ZMO

 

TMMOB Eğitim Sempozyumu Bilimsel Danışma Kurulu

Arş. Gör. Cem Demirel

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Özkan

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Selim Aktürk

Bilkent Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Osman Selim Türkbaş

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Şeyda Çolak

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ümran Uygun

Hacettepe Üniversitesi

Dr. Fırat Atalay

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Asatekin

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu

İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Kasım Koçak

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet Ziya Özek

Namık Kemal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İrfan Şenlik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Levent Yılmaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz Yaman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Cana Bilsel

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fatma Korkut

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk

Pamukkale Ünversitesi

Prof. Dr. Güney Özcebe

TED üniversitesi

Prof. Dr. Berin Gür

TED Üniversitesi

Prof. Dr. Tayyibe Nur Çağlar

TOBB Ekonomi Üniversitesi

Doç. Dr. Eyüp Akaryıldız

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Sempozyum Yürütme Kurulu

Kemal Zeki Taydaş

TMMOB

Petek Ataman

Gıda MO

Enis Tolga Eroğlu

KMO

Nadir Avşaroğlu

Maden MO

Mehmet Soğancı

MMO

Müfit Gülgeç

MMO

İsmail Küçük

Meteoroloji MO

Sibel Baş

MO

Şükran Şahin

Peyzaj MO

Baki Remzi Suiçmez

ZMO

 

Sempozyum Sekreteri
Eren Şahiner