TMMOB, ODA VE İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI TEMSİLCİLERİ ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

16.02.2015

TMMOB, Oda ve İKK Kadın Çalışma Grupları Temsilcileri Ortak Toplantısı 15 Şubat 2015 tarihinde İMO'da gerçekleştirildi. Toplantıda, TMMOB 4. Kadın Kurultayına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

 • TMMOB 4. Kadın Kurultayı temasının “Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın” olarak belirlenmesine, 

 • Kurultay başlıkların:

 • Eğitimde Cinsiyetçilik

 • Çalışma Yaşamında Cinsiyetçilik

 • Siyasette Cinsiyetçilik

 • Kadına Yönelik Şiddet

 • Diğer Emek ve Meslek Örgütlerinde Kadın Örgütlenmesi

 • TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi

olarak belirlenmesine, 

 • Yerel Kurultaylarda tüm konu başlıklarının tartışılması esas olup,

 • Eğitimde Cinsiyetçilik

 • Çalışma Yaşamında Cinsiyetçilik

 • TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi

başlıkları mutlaka diğerleri tercihen olmak üzere en az dört başlık çalışılmasına,

 • Her Yerel Kurultay sonucunda bir rapor oluşturulmasına, 

 • Yerel Kurultaylar sürecinde; Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığında Kadın Öykülerinin toplanmasına, 

Karar verilmiştir.

 

Toplantıya; Gölay Şakiroğulları (TMMOB), A. Ülkü Karaalioğlu (Kadın Çalışma Grubu Başkanı), Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), Bengi Avun Hasırcı (GıdaMO), Cevriye Sultan (GıdaMO), Duygu Karaca (HKMO), Hanze Gürkaş (İçMim.O), Eylem Ulutaş Ayaler (İMO), Ceren Narin (İMO), Eylem Gümüş (İMO), Özlem Kaya (İMO), R. Ruhsar Uzun (İMO), Aysel Duru (İMO), Selin Kaya (JFMO), Rengin Konuk (JMO), Sevinç Kızılay (JMO), Nazmiye Uzun (KMO), İmren Taşkıran (KMO), R. Emra Ergüzeloğlu (MadenMO), Pelin Kertmen (MadenMO), Havva Bultan (MadenMO), Emine Uzun (MadenMO), A. Füsun Özdikmen (MMO), Elif Eda Doğan (MMO), Ferda Yamanlar (MMO), Sebahat Mangaltepe (MMO), Hatice Ekinci (MMO), Şayende Yılmaz (MMO), Burcu Ericekli (OMO), Meltem Öz (PeyzajMO), Ayten Haytabey (PeyzajMimO), Ayşe Betül Uyar (PeyzajMimO), Ayşe Işık Ezer (ŞPO), Esra Oğuz (ŞPO), Şelale Balambar (ŞPO), Vuslat Pektaş (ZMO), Mehtap Ercan Bilgen (ZMO), Hadiye Şükran Tigrek (ZMO), Gülhan Saruhan (ZMO) katıldı.