TMMOB RİZE İKK: BUNDAN BÖYLE YAPILAŞMA YAPARKEN BU RİSKLERİ UNUTMAYALIM, GEÇMİŞ OLSUN

15.07.2020

TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu Artvin İli Yusufeli İlçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin 15 Temmuz 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak hazırladığı Afet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

BUNDAN BÖYLE YAPILAŞMA YAPARKEN BU RİSKLERİ UNUTMAYALIM, GEÇMİŞ OLSUN …

TMMOB Rize İl Koornasyon kurulunda yer alan ilgili odalarımızın çalışmaları neticesinde hazırlanan ön rapordada belritilen elde ettiğimiz ön bulguları paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle; Rize ve Artvinin Yusufeli ilçesi'nde yaşanan şiddetli yağışa bağlı sel  ve heyelan felaketi neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyoruz.

Doğal afetlerin zararını azaltmak için yaşam biçimi de ona göre şekillendirilmeli. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına göre, vatandaşlar güvenli yaşam farkındalığını artırmalı.

Yapılan çalışmalar ve araştırmalar göstermiştirki; Haziran aylarında ki deniz suyu sıcaklığı 19 derecenin üzerine çıkmazken, son 5 yılda 26 derece ve üzerine çıkmaya başlayan Doğu Karadeniz bölgemizin hakim ikliminin subtropikalden, tropikal iklime dönmüş olduğunun göstergesidir

Afetin Meydana Gelme Nedenleri;

1-Aşırı Yağış ve toprakta tabakalanma oluşması nedeniyle su çekme kapasitesinde düşme oluşması

2-Arazinin topoğrafik yapısı, iklim özellikleri (özellikle yağış ve sıcaklık),

arazinin jeolojik yapısı, anakaya özellikleri,toprakların agregatlaşma özelliği ve erodibilite nitelikleri

3-Eski Heyelenların tetiklemesi

4-Dere islahı çalışmalarında dere kesitlerinin olması gerekenden dar yapılması, eğim yüksekliği ve kesit yetersizliği nedeniyle akış hızının çpok yüksek değerlere yükselmesi

5-Yan derelerin islah edilmemesi. Şiddetli yağışlar sonucunda yan

derelerden ani olarak gelen ve fazla miktarda katı materyal içeren

büyük su kütlesi oluşması

6-Toprağın normal değerlerin üzerinde yağış nedenniyle suya doymuş olması

7-Jeolojik-Jeoteknik etüt çalışmaları yapılmadan yapılaşmaya geçilmesi

8-Kontrolsuz kazıların yapılması

'KONTROLSÜZ YAPILAŞMAYA DUR DEMELİYİZ'

Hiçbir mühendislik tedbir ve jeolojik önlem alınmadan açılan yollar ile kontrolsüz inşa edilen evlerin kanalizasyon ve su giderlerinin toprak yapısındaki bütünlüğü kopartmıştır.

Son yıllarda yağış düzensizlikleri yaşanmaya başlandı. Aşırı yağışla toprağın üzerindeki tabaka kendini taşımayacak hale geldi. Yukarda ki ağırlaşan tabaka zamanla kayma hareketi gösteriyor. Biz insanlarda çalışmayarak buna sebebiyet verdik. Mesela eskiden büyüklerimiz arazilerde yağmur suları için küçük kanallar açarlardı. Bunlar artık yapılmıyor. Küçük dere yatakları vardı, şimdi çöplerimizi oralara atmaya başladık. Kopan ağaçlar dere içlerinde kalarak bu derelerin akarını da kapatmaya başladı. Yaşanan heyelanlarda hem arazi, hem mal mülk hem de can kaybına uğruyoruz. Küçük derelerin araştırılması gerekiyor.

Vatandaş ve devlet elbirliği ile kontrolsüz yol ve evlere karşı durmalıyız. Kontrolsüz yapılaşmaya dur demeliyiz. Kontrolsüz yollara engel olmak, yapılmışsa bunlara bir kanalizasyon sistemine bağlamak gerekiyor. En önemlisi kendi arazimize sahip çıkmalıyız.

 

TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu A.

Rize İKK Sekreteri

MMO İl Yürütme Kurulu Başkanı

Metin BIÇAKÇI

 

TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu                             :

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Rize Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rize  İl Temsilciliği
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği
TMMOB Mimarlar Odası Rize  İl Temsilciliği
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği
TMMOB Jeofizik Mühendisleri  Odası Rize İl Temsilciliği
TMMOB Orman Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği
TMMOB Şehir Plancıları  Odası Rize İl Temsilciliği
TMMOB Gıda Mühendisleri  Odası Rize İl Temsilciliği
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri  Odası Rize İl Temsilciliği
TMMOB Kimya Mühendisleri  Odası Rize İl Temsilciliği