TMMOB SAMSUN İKK SAMSUN TERME İLÇESİ SEL RAPORUNU YAYIMLADI

28.06.2019

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Samsun’un Terme ilçesinde 21 Haziran Cuma gecesi başlayan ve gece boyu devam eden yağışların yol açtığı seli 25 Haziran 2019 tarihinde TMMOB Samsun İKK Heyeti olarak inceledi.

TMMOB Samsun İKK Sekreteri İshak Memişoğlu, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Özcan Çoluk, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Bayrak, Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Elektrik Mühendisi Mehmet Özdağ'dan oluşan TMMOB Samsun İKK Heyeti, Terme ilçesinde incelemelerde bulundu. İnceleme heyetine sahanın gezilmesi ve kurumlarla temas kurulması konularında Terme Çevre Platformu Sözcüsü Zekai Altunpala eşlik etti.

İnceleme esnasında Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Terme Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hüseyin Aydın, Terme Ulusoy Dinlenme Tesisleri sahibi İşadamı İmran Okumuş ziyaret edilerek selin etkileri, sele neden olan faktörler ve zaman zaman bölgede yaşanan aşırı yağışların yol açtığı tahribatların önüne geçilebilmesi için ortaya konulabilecek çözüm önerileri hususunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Selden en çok etkilenen bölgeler Terme’nin doğusunda yer alan yerleşim yerleri  olan Kocaman, Kazım Karabekir, Sakarlı, Evci, Yahyalı, Hüseyinmescit  mahallelerindeki yerleşim yerleri ve araziler ile Terme Sanayi sitesi olarak tespit edildi.

Alınan bilgiler doğrultusunda TMMOB Samsun İKK Heyeti'nin yaptığı inceleme sonucu şöyle:

 1. Aşırı ve ani yağışın ( metrekarede 60 kg ın üzerinde)  yüksek rakımlardan itibaren yüksek su debisi oluşturması,
 2. Oluşan yüksek su debisinin yüksek kesimlerde toprağı doygunlaştırması sebebiyle kısmi heyelanların oluşması,
 3. Oluşan yüksek su debisinin mevcut su yataklarının kesitlerinin yetersizliğinden dolayı kanala sığmaması sebebiyle yol açtığı taşkınlar,
 4. Kanal projelerinin oluşturulması esnasında, su yataklarının direnç yaratan bölümlerinin düzenlenmesi maksadı ile vatandaşlardan talep edilen arazilerden geçiş haklarının vatandaşlar tarafından verilmemesi sebebi ile, projelerin su akışını zorlaştıracak kesit ve güzergahta oluşturulması ve inşa edilmesi,
 5. Su yollarına yakın yerleşmeler oluşturulması,
 6. Oluşan yüksek su debisinin denize ulaşacağı kesimlerde DSİ tarafından deşarj için oluşturulan yada oluşturulması gereken ana kanallar ve kılcal kanalların kısmen bitirilmemiş olması, bazı kanalların temizliklerinin yapılmamasından dolayı kapalı olması, bazı kanalların kısmen kapalı olması, kanalların vatandaşlar tarafından atıklarla doldurularak işlevsiz hale getirilmesi,
 7. Bölgede oluşturulan menfezli geçişlerde uygun kesitlerin kullanılmamış olması, (Geçişlerin yüksek olmaması için küçük kesitlerde vatandaşların ısrarcı olduğu)
 8. Yine yüksek su debisinin ve getirdiği rusubatın Karadeniz Bölünmüş oto yolu üzerinde yapılan köprülerin çok ayaklı ve alçak olması sebebi ile köprü altlarına dolarak tıkaması,  su akışının engellenmesi, bunun sonucu olarak su yollarının geriye doğru şişerek suyun arazilere yönelmesi,
 9. Tahliye kanallarının denize açılan ağızlarının  kumla kapalı olması,

10.Kurumlar arası (SASKİ-DSİ gibi) sorumluluk karmaşası yaşanması,

sel oluşmasının ve maddi kayıplara yol açmasının koşullarını oluşturduğu anlaşılmıştır.

Tek tesellimiz Terme İlçemizde can kaybı olmamasıdır.

Zira 19 Haziran 2019Trabzon-Araklı ilçesinde yaşanan benzer felakette can kayıplarının oluşmuş olması bizlerin tespit ettiği ihmallerin çok daha büyük boyutlarda olduğunun işaretlerini vermekte olup, hepimizde derin üzüntü oluşturmuştur. Hayatını kaybedenlere Allah’tan Rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.

Bütün bu olumsuzlukların giderilmesi ve gelecekte aynı sonuçların doğmaması maksadı ile,

 1. Heyelan oluşabilecek alanlarda toprağı tutacak bitki yapısının oluşturulmasının,
 2. Su yollarının kesitleri için yeniden değerlendirme yapılarak, uygun kesitlerde ve akışın rahat sağlanabileceği uygun güzergahta inşa edilmelerinin sağlanmasının, bunun için arazi sahiplerinin ikna edilmesi yada kamulaştırma gibi sonuca yönelik yöntemlerin kullanılmasının,
 3. Su yollarına yakın yerleşmelerin engellenmesinin, mevcutların taşınması için çözüm üretilmesinin,
 4. Ana ve kılcal su kanallarının Yatırımcı kuruluş tarafından biran önce bitirilmesinin, mevcutların periyodik bakımlarını yapılmasının, kontrol altında tutulması, deniz ağızlarının sürekli açık tutulması,
 5. Karadeniz Bölünmüş Oto Yolunda bulunan köprülerin suyun akışını engelleyen durumuna çözüm getirilmesi,
 6. Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi için sürecin takibinin titizlikle sağlanması,
 7. Planlanmış sel kapanı ve barajların öncelikle tamamlanması,
 8. Karadeniz’e yapılan dolguların derelerin denizle buluştuğu noktada akış eğimini sıfırladığı için deniz dolgularına son verilmesi,
 9. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yağış rejimlerinde düzensizlikler getirdiği bilinmekte ve ülkemizde de örnekleri görülmektedir. Bu kapsamda yerel yönetimlerin kent planlanmasında bu olasılığı da gözardı etmeden değerlendirmelerini yapmaları ve ilgili diğer kurumlarla koordineli çalışarak gerekli planları oluşturmaları gerekliliği,

birsonraki yaşanması olası felaketlerin önüne geçilebilecek önlemler olarak görülmektedir.

Yetkililerin, devletin tüm imkanları ile sahada olduğunu belirtmeleri memnuniyet verici olmakla birlikte, Devletin tüm imkanlarının afete yönelik çözümler doğrultusunda kullanılmasının aynı yetkililer tarafından öncelikli olarak benimsenmesi, gelecekte doğabilecek zararların önünü önceden kesilmesi bakımından daha yararlı olacağı inancını taşımaktayız.