TMMOB YÖNETİM KURULU İLE ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

21.02.2021

TMMOB Yönetim Kurulu İle Oda Yönetim Kurulu Başkanları Ortak Toplantısı 20 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, Yürütme Kurulu Üyeleri Mehmet Besleme, Ekrem Poyraz, Ülkü Karaalioğlu, Ayşegül Oruçkaptan, Niyazi Karadeniz; Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalettin Küçük, Deniz Kimyon, Ufuk Ataç, Ali Burak Yener, Cihan Dündar, Birkan Sarıfakioğlu, Ayşegül Akıncı Yüksel, Murat Fırat, Mehmet Çelik, Ata Can Kale, Halil Gezer, İsmail Küçük, Tevfik Peker, Selim Bayer, Hanze Gürkaş, Esen İmren, Alişan Yılmaz, Hüsnü Meydan, Yusuf Songül, Bülent Pala, Cem Nuri Aldaş, Deniz Aydın, Recep Özmetin, Hüseyin Atıcı, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül; Oda Başkanlarından Ahmet Kahraman (ÇMO), Ali Rıza Atasoy (BMO), Bülent Pala (EMO), Abdullah Zararsız (FMO), Feramuz Aşkın (GEMİMO), Mustafa Zorlu (GMO YK Sayman Üye), Yaşar Üzümcü (Gıda MO), Ali İpek (HKMO), Emrah Kaymak (İÇMİMO), Taner Yüzgeç (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Yunus Yener (MMO), A. İrfan Türkkolu (Metalurji ve Malzeme MO), Deniz İncedayı (MO), Yasin Otuzoğlu (Peyzaj MO), Gencay Serter (ŞPO), Aykut Üstün (TMO), Baki Remzi Suiçmez (ZMO) katıldı.