TMMOB YÜRÜTME KURULU İLE İKK SEKRETERLERİ ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

29.04.2020

TMMOB Yürütme Kurulu ile İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ortak toplantısı 28 Nisan 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Selçuk Uluata, Sayman Üye Tores Dinçöz, Yürütme Kurulu Üyeleri A. Ülkü Karaalioğlu, Mehmet Besleme, Niyazi Karadeniz, Ayşegül Oruçkaptan, Baki Remzi Suiçmez, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ile İl Koordinasyon Kurullarından Adana İKK Sekreteri Erol Salman, Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu, Antalya İKK Sekreteri Özge Köksal, Artvin İKK Sekreteri Hakan Yavuz, Aydın İKK Sekreteri Necdet Evlimoğlu, Batman İKK Sekreteri Eyyüp Yağız, Bodrum İKK Sekreteri Şahabettin Doğan, Bolu İKK Sekreteri Osman Murat Ataman, Bursa İKK Sekreteri Ferudun Tetik, Çanakkale İKK Sekreteri Cumali Cemgil Şevik, Denizli İKK Sekreteri Mehmet Sarıca, Diyarbakır İKK Sekreteri Doğan Hatun, Edirne İKK Sekreteri Yılmaz Eren, Eskişehir İKK Sekreteri Neşet Aykanat, Gaziantep İKK Sekreteri Aykut Kocalar, Hatay İKK Sekreteri Ufuk Akdeniz, Isparta İKK Sekreteri Burak BüyükaşıcI, İskenderun İKK Sekreteri Murat Durukan, İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, İzmir İKK Sekreteri Melih Yalçın, Kırklareli İKK Sekreteri Erol Özkan, Kocaeli İKK Sekreteri Murat Kürekçi, Mersin İKK’dan Gülçin Barbaros Ak, Muğla İKK Sekreteri Görkem Acar, Rize İKK Sekreteri Metin Bıçakcı, Samsun İKK Sekreteri İshak Memişoğlu, Trabzon İKK Sekreteri Fulya Bankoğlu, Zonguldak İKK Sekreteri Hüsnü Meydan katıldı.