TTB 67. BÜYÜK KONGRESİ YAPILDI

13.06.2016

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 67. Büyük Kongresi 10-12 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da DSİ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Üç gün süren kongrenin açılışında TTB Merkez Konseyi Başkanı Beyazıt İlhan’ın ardından konuk konuşmaları yapıldı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da birer konuşma yaptılar.

Emin Koramaz konuşmasında, TTB ve TMMOB’nin iki kardeş örgüt olduğunu ifade ederek, “TMMOB ve TTB iki kardeş örgüt. Sizler mesleğiniz gereği sağlık hakkı için, bizler de sağlıklı çevre, sağlıklı kentler, sağlıklı yaşam için mücadele ediyoruz. Ama TTB ve TMMOB’nin mücadelesi; hekimler ve mühendis, mimar, şehir plancıların mücadelesi yalnızca meslek alanlarıyla sınırlı değil. İçinde yaşadığımız coğrafyada bu çok da mümkün değil” diye konuştu.

Türkiye’de son bir yılda yaşananlara dikkat çeken Koramaz, “Bugün ülkemizde emekçilerin, ezilenlerin birlikte mücadelesine ve dayanışmasına duyulan ihtiyaç ortadadır. Emperyalizme ve sömürüye karşı özgürlük, demokrasi, bağımsızlık ve laiklik için verilen mücadeleyi ancak bir arada olursak, omuz omuza yürürsek, çabalarımızı ortaklaştırabilirsek büyütebiliriz. TTB ve TTB’nin kadroları; TMMOB’nin yol arkadaşıdır. Ülkemizin içinden geçtiği süreçte bu yol arkadaşlığı çok daha anlamlıdır, çok daha önemlidir” dedi.