URFA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ: BU ŞEHRİN KAYNAKLARININ BU ŞEHRİN İNSANLARI İÇİN KULLANILMALIDIR

22.04.2022

Aralarında TMMOB Urfa İKK'nın da bulunduğu Urfa Akademik Odalar Birliği, Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi 811 nolu parselde yaklaşık 20 dönümlük alanda Özelleştirme idaresi tarafından yapılan işlemlere ilişkin 22 Nisan 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi 811 nolu parselde yaklaşık 20 dönümlük alanda Yol, Sağlık Tesis Alanı, Pazar Alanı, Dini Tesis Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Ticaret Alanı gibi bir mahallenin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek donatı alanları, 5301 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı sonucu imar planı ile Konut alanına dönüştürülmüştür. Daha önce aynı alan yine Özelleştirme idaresi tarafından konuta dönüştürülmüş ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı dava sonucu Danıştay kararı ile iptal edilmişken, aynı işlemin tekrar tesis edilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz.

Urfa Akademik Odalar Birliği olarak bu şehrin kaynaklarının bu şehrin insanları için kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. İmar planlarında var olan tüm sosyal ve kentsel olanakların hemşerilerimizin hizmetinde olması hem kanuni hemde insani zorunluluktur. Bu yanlış uygulamadan geri dönülmezse bu mahallemizde; dini tesis olmayacak, pazar alanı olmayacak, sosyal kültürel tesis olmayacak, sağlık ocağı bina altında hizmet vermeye devam edecektir.

Yapılan işlem teknik olarak incelendiğinde; nüfus yoğunluğu artırıcı plan kararları getirdiği, ana plan kararlarında bulunan sosyal donatı alanlarını kaldırdığı ve kamu yararına aykırı olması yönleriyle;3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Şehircilik İlke ve Esaslarına aykırılık teşkil etmektedir. Bugün burada bu aykırılıklara itiraz ederek, dayanışma içerisinde şehrimizin ve vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, Urfa Akademik Odalar Birliği olarak bundan sonra da Şehrimizi ilgilendiren her konuda mesleklerimizin gereğini yapacağımızı bir kez daha  belirtmek isteriz.

Basına ve Kamuoyuna Saygıyla duyururuz..