İKK Haberleri

İKK Haberleri
11.04.2019

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu’nun KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilenlere mazbatalarının verilmemesi kararı, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kazandığının netleşmesine rağmen hukuksuzca itiraz edilerek kent hizmetlerinin aksamasına sebep olmaları gibi konular üzerine 11 Nisan 2019 tarihinde "Yüksek Seçim Kurulu’nu, Hukukun ve Demokrasinin Gereklerini Yerine Getirmeye, Seçmenin İradesine Saygı Göstermeye Davet Ediyoruz" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
22.03.2019

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

İKK Haberleri
14.03.2019

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Ortak toplantı salonunda 13 Mart 2019 tarihinde yaptığı basın toplantısıyla “TMMOB Bursa İKK Bursa Kent Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı.

İKK Haberleri
08.03.2019

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla 7 Mart 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
28.02.2019

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 27 Şubat 2019 tarihinde Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesinde bir basın açıklaması yaparak yerel seçim öncesi yaşanan sorunlara dikkat çekti.

İKK Haberleri
22.02.2019

TMMOB Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Koordinasyon Kurullarının aralarında olduğu Trakya Platformu Bileşenleri 7 Şubat 2019 tarihinde üç ilde eş zamanlı ortak basın açıklamaları gerçekleştirerek kömüre dayalı termik santrallar konusunda 2013 yılında açılan yürütmeyi durdurma ve iptal davaları ile ilgili Danıştay 6. Dairesinin verdiği karara ilişkin bilgilendirme yaptılar.

İKK Haberleri
18.02.2019

TMMOB ve TTB Adana Bileşenleri 18 Şubat 2019 tarihinde Adana Tabip Odasında bir araya gelerek TMMOB ve TTB'nin Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan “Ulusal Beslenme Konseyi”ne önce dahil edilip sonra çıkarılmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptılar.

İKK Haberleri
18.02.2019

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 15 Şubat 2019 tarihinde Adana Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde  “Yerel Yönetimlerde Katılımcılık” paneli düzenledi.

İKK Haberleri
07.02.2019

TMMOB İstanbul İl Koordinason Kurulu, kentsel dönüşüme sokulmak istenen Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesinde, mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda teknik incelemelerde bulunarak bölgenin "Asbest Değerlendirme Envanteri Raporu"nu hazırladı. Hazırlanan rapor ve bölge sorunlarına dair tespitler 7 Şubat 2019 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı.

İKK Haberleri
05.02.2019

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Dr. Bülent Şık'ın Sağlık Bakanlığınca yürütülen ve Türkiye’de kanser vakalarının sık görüldüğü bölgelerde bulunan kanser yapıcı kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projeye ilişkin bulguları kamuoyuyla paylaştığı için açılan davada 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına ilişkin 5 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.