İKK Haberleri

İKK Haberleri
01.02.2021

Aralarında TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu'nun da bulunduğu Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri 1 Şubat 2021 tarihinde İzmit Sabri Yalım Parkı’nda grevde olan BALDUR ve Migros işçileri için bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptılar.

İKK Haberleri
31.01.2021

Bursa Akademik Odalar Birliği 31 Ocak 2021 tarihinde "Bilimsel İlerleme için Demokratik ve Özerk Üniversiteler Şarttır" başlıklı bir basın açıklaması yaptılar.

İKK Haberleri
29.01.2021

TMMOB Bura İl Koordinasyon Kurulu ve ve KESK Bursa Şubeler Platformu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 9 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları”na ilişkin genelgede Peyzaj Mimarları'nın mühendislik-mimarlık disiplinleri dışında sınıflandırılmasıyla ilgili 29 Ocak 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptılar.

İKK Haberleri
28.01.2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 28 Ocak 2021 tarihinde "Kanal İstanbul Projesi'nde Bilim İnsanlarına Baskı Deşifre Oldu: Hukuksuzluğa Son, Proje İptal Edilmelidir!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
27.01.2021

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Düden Şelalesi ve Çayı Nitelikli Koruma Alanı olmasına rağmen köpükle kaplanması ve ardından binlerce balık ölümünün gerçekleşmesiyle ilgili olarak 27 Ocak 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
24.01.2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, bölge sakinlerince talep edilen Kuzey Marmara Otoyolu tünel inşaatı nedeniyle yapılarda oluşan hasarların incelenmesi çalışması sonucu İMO İstanbul Şubesi ile ortak bir rapor hazırladı.

İKK Haberleri
24.01.2021

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu'nun Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Projesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmenin birinci bölümü yayımlandı.

İKK Haberleri
17.01.2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 17 Ocak 2021 tarihinde bir açıklama yaparak İş Güvenliği uzmanları ve OSB çalışanlarının da öncelikli aşı grubuna dahil edilmeleri gerekliliğine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
17.01.2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kanal İstanbul ÇED Olumlu Kararı İptal Davası için belirlenen bilirkişilerin tarafsız ve objektif olmadığına dikkat çekerek dilekçe ile itirazda bulundu.

İKK Haberleri
15.01.2021

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu TOKİ'nin imar planlarının iptali istemiyle açılan davalarda hukuki süreçler devam etmesine rağmen yapılan ihalenin hukuka uygunluğunu sorgularken 15 Ocak 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.