10 No'lu Toplantı

45. DÖNEM TMMOB, ODA, İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI TEMSİLCİLERİ ORTAK TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı No      : 10
Toplantı Tarihi  : 29.06.2021
Toplantı Saati    : 19.30
Toplantı Yeri     : ÇEVRİMİÇİ

 

Ayşegül İbici Oruçkaptan

TMMOB YK

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB YK

Asiye Ülkü Karaalioğlu

TMMOB YK

Hanze Gürkaş

TMMOB YK

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Gülefer Mete

Elektrik Mühendisleri Odası/İzmir İKK

Burçin Gülşah Düzülütaş

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

Fatmagül Çıra

Gıda Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İç Mimarlar Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri Odası

Gözde Salar

Maden Mühendisleri Odası

Nazan Irmak

Makina Mühendisleri Odası

Hale Atabey

Metalürji Mühendisleri Odası

Ahu Soylu

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Ülker Aydın Kalfa

Petrol Mühendisleri Odası

Esen Leyla İmren

Tekstil Mühendisleri Odası/ TMMOB

Ayten Dolançay

Adana İKK

Melis Gülcüoğlu Yörük

Aydın İKK

Betül Dikici

Balıkesir İKK

Tülay Özden Gürsel

Balıkesir İKK

Elif Aytaç

Bodrum İKK

Burcu Şirin

Denizli İKK

Deniz Aydın

Diyarbakır İKK

Aydan Barut

Eskişehir İKK

Mihriban Deniz Nar

İstanbul İKK

Nilay Altıntel

Kırklareli İKK

Yıldız Şahin

Kocaeli İKK

Meltem Çetinman

Malatya İKK

Mizgincan Dinç

Mardin İKK

Besime İçgören

Mersin İKK

Seylan Gültekin

Muğla İKK

Fulya Üçyıldız Bankoğlu

Trabzon İKK

 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 16.01.2021 tarihli toplantısında alınan 673 nolu karar uyarınca ve “Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı düzenlenmesi” amacıyla oluşturulan Kadın Çalışma Grubu (KÇG) 45. Dönemde odalarından görevlendirilen üyeler, Oda ve İKK temsilcileriyle birlikte 29 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonucunda;

  1. TMMOB 7.Kadın Kurultay,

1.2.TMMOB 7.Kadın Kurultayı'nın 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde, 10.00- 17.00 arasında, ' Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten VAZGEÇMİYORUZ!' ana başlığında, pandemi koşullarına dair kurallar ve kısıtlamalara göre yapılmasına, TMMOB YK onayına sunulmasına,

1.3.Alt başlıkların,

** TMMOB'de Kadın Örgütlülüğü,

** TMMOB'li Kadınların Eşitlik Mücadelesi,

** Uluslararası  ve TCK Sözleşmeler

** Pandemi sürecinde şiddet,

** Pandemi sürecinde ev içindeki dengeleri nasıl değiştirdi?

** İstihdam ve ücretlendirilme konusunda cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyetçi iş tanımlamaları

** Genç öğrenci kadın üyelerin pandemi sürecinde yaşadıkları,

** İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,

** Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlanması yönünde yasal haklarımız,

** LGBTİ+ bireylerle dayanışma, 

** Kadın çalışmalarının yereldeki yansımaları, meslek odalarındaki kazanımlar, ilham veren örnek çalışmalar

** Yereller Kurultay'larda yerellerdeki kadın sorunları üzerinden yerel başlıklar olmasına,

1.4.Yerel Kurultayların 17 Ekim 2021 tarihinde tamamlanmasına, sonuç bildirgelerinin en geç 08.11.2021 tarihine kadar TMMOB KÇG'ye iletilmesine,

1.5. Yerellerin bölgesel olarak ortaklaştırılabileceğine,

  1. Yerel Kurultaylara TMMOB KÇG'den en az iki üyenin katılmasına,
  1. Bir sonraki toplantının Ağustos ayı içerisinde çevirimiçi olarak yapılmasına,

karar verildi,