11 No'lu Toplantı

ADI SOYAD

BİRİMİ

Ayşegül İbici Oruçkaptan

TMMOB YK

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB YK

Asiye Ülkü Karaalioğlu

TMMOB YK

Hanze Gürkaş

TMMOB YK

Zühre Kordon Akın

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Gülefer Mete

Elektrik Mühendisleri Odası

Fatmagül Çıra

Gıda Mühendisleri Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İç Mimarlar Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Şenay Güneş

Jeofizik Mühendisleri Odası

Nazan Irmak

Makine Mühendisleri Odası

Hale Atabey

Metalürji Mühendisleri Odası

Ahu Soylu

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Ülker Kalfa

Petrol Mühendisleri Odası

Ayten Dolançay

Adana İKK

Melis Gülcüoğlu Yörük

Aydın İKK

Elif Aytaç

Bodrum İKK

Necla Özkaplan Yörüklü

Bursa İKK

Burçin Şirin

Denizli İKK

Arin Zümrüt

Diyarbakır İKK

Aydan Barut

Eskişehir İKK

Nilay Altınel

Kırklareli İKK

Yıldız Şahin

Kocaeli İKK

Derya Akyol

Mardin İKK

Besime İçgören

Mersin İKK

Görkem Acar

Muğla İKK

Arzu Fırat Ersoy

Trabzon İKK

Fulya Üçyıldız Bankoğlu

Trabzon İKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı No                  : 11

Toplantı Tarihi     : 08.09.2021

Toplantı Saati       : 20:00

Toplantı Yeri        : ÇEVRİMİÇİ

 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 16.01.2021 tarihli toplantısında alınan 673 nolu karar uyarınca ve “Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı düzenlenmesi” amacıyla oluşturulan Kadın Çalışma Grubu (KÇG) 45. Dönemde odalarından görevlendirilen üyeler, Oda ve İKK temsilcileriyle birlikte 08 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantı sonucunda;

 1. Yereller kurultay alt başlıkları ve tarihleri konuları görüşüldü,
 • Trabzon İKK kurultay tarihi olarak 09 Ekim 2021
 • Adana İKK kurultay tarihi olarak 16 Ekim 2021
 • Eskişehir İKK kurultay tarihi olarak 25 Eylül 2021
 • Mersin İKK kurultay tarihi olarak 02 Ekim 2021
 • Kocaeli İKK kurultay tarihi olarak 17 Ekim 2021
 • Diyarbakır İKK kurultay tarihi olarak 17 Ekim 2021
 • Bodrum İKK kurultay tarihi olarak 02 Ekim 2021
 • Aydın İKK kurultay tarihi olarak 06 Ekim 2021
 • İzmir İKK kurultay tarihi olarak 25 Eylül 2021
 1. Toplantıya katılmayan İKK’ların bilgilendirmesine
 2. Bir sonraki ortak toplantı ana kurultayın gerçekleşmesini takiben yapılmasına,

Karar verilmiştir.