12 No'lu Toplantı

ADI SOYAD

BİRİMİ

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Mücella Yapıcı

TMMOB

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Fatmagül Çıra

Gıda Mühendisleri Odası

Ahu Soylu

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Dilek Yüksel

Çevre Mühendisleri Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İç Mimarlar Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri Odası

Şahika Dilan Taşkaya

Kimya Mühendisleri Odası

Gözde Salar

Maden Mühendisleri Odası

Hale Atabey

Metalurji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Ayten Dolançay

Adana İKK

Betül Dikici

Balıkesir İKK

Tülay Özden Gürsel

Balıkesir İKK

Elif Aytaç

Bodrum İKK

Necla Özkaplan Yörüklü

Bursa İKK

Arin Zümrüt

Diyarbakır İKK

Aydan Barut

Eskişehir İKK

Özlem Kizir

İstanbul İKK

Nilay Altınel

Kırklareli İKK

Yıldız Şahin

Kocaeli İKK

Görkem Acar

Muğla İKK

Seylan Gültekin

Muğla İKK

Elif Erdem

Şanlıurfa İKK

Arzu Fırat Ersoy

Trabzon İKK

Toplantı No                : 12

Toplantı Tarihi            : 13.10.2021

Toplantı Saati : 20.00

Toplantı Yeri  : ÇEVRİMİÇİ

 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun  “Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı düzenlenmesi” amacıyla oluşturulan TMMOB Kadın Çalışma Grubu (KÇG) toplantısı 46. Dönemde odalarından görevlendirilen Oda ve İKK temsilcileri ile birlikte, 26 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda;

  1. Yerel Kurultaylarını tamamlayan İKK’dan  Adana, Diyarbakır, Balıkesir, Bodrum Kurultay değerlendirmelerini aktardılar.
  2. 20-21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan TMMOB 7. Kadın Kurultayı taslak Program içeriği değerlendirilerek konu ile ilgili;
  • İKK sunumlarından önce tecrübeli  İKK’ndan  her oturum başında  Çerçeve Sunumu yapmasına,  konu başlıklarının ortaklaştırılarak sunumların bu başlıklara göre gruplanmasına, kurultayda sunum yapmak isteyen/istemeyen İKK’nın taleplerinin dikkate alınmasına,
  • Katılımcılar tarafından dile getirilen talep ve önerilerin dikkate alınmasına,
  • Ana kurultayda yapılacak 25 Kasıma yönelik basın açıklaması taslağının TMMOB KÇG’nin hazırlamasına, temsilciliklerden gelecek öneriler doğrultusunda, basın açıklaması metninin tamamlanmasına,

3. Bir sonraki toplantının TMMOB KÇG’nın kasım ayının ikinci haftasında, Oda ve İKK temsilcileriyle ortak toplantının ana kurultay sonrasında değerlendirme toplantısı olarak yapılmasına

Karar verilmiştir.