2 No'lu Toplantı

43. DÖNEM TMMOB, ODA, İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI TEMSİLCİLERİ ORTAK TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı No: 2

Toplantı Tarihi:19 Eylül 2015

Toplantı Saati: 13:00

Toplantı Yeri: Eskişehir

 

GÜNDEM

1. Bilgilendirme.

2. Yerel kurultaylar değerlendirilerek genel kurultayın formatının belirlenmesi. 

Gündeme geçilmeden önce 7 Haziran seçimlerinden bu yana Ülkemizde yaşanan sürece ilişkin bir basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

1. Yerel Kurultaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

2. 11 Eylül 2015 tarihinde yapılan TMMOB Kadın Çalışma grubu toplantısında; TMMOB, Oda ve İKK Kadın Çalışma Grupları Ortak Toplantısına hazırlık amacıyla TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nın formatına ilişkin hazırlanmış olan öneriler ve taslak program, 19 Eylül’de Eskişehir’de gerçekleştirilen ortak toplantıda değerlendirilerek gelen görüş ve öneriler doğrultusunda aşağıda yer aldığı şekilde sonuçlandırıldı.

 

  • Kurultayın ana teması olan “Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın” başlığında çerçeve sunum yapılmasına,
  • Çerçeve sunum için konuk isim önerilerinin 1 Ekim 2015 tarihine kadar TMMOB Kadın Çalışma Grubuna iletilmesine, 
  • Kurultayın başlangıcında gösterilmek üzere; İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından, ilk 3 kurultay ve 4. Kurultaya ilişkin yapılan yerel kurultayların afiş, slogan, fotoğraf v.b içeren 5 dakikalık bir tanıtım filmi hazırlanmasına,
  • İKK Kadın Çalışma Grupları tarafından; son çalışma dönemine ilişkin kadın çalışmaları ve Yerel Kurultaylara ilişkin 10’ar dakikalık değerlendirme sunumlarının yapılmasına,
  • TMMOB’de Kadın Çalışmaları konusunda bir sunum yapılmasına, sunumda önceki kurultaylarda alınan kararlar ve hayata geçirilebilen kararların özellikle vurgulanmasına,
  • TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nda güncel duruma ilişkin veya Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın konulu basın açıklaması yapılmasına,
  • Oda ve İKK’lar tarafından Kurultaya katılacak olanların isim listelerinin ve konaklama bilgilerinin 15 Ekim 2015 Tarihine kadar TMMOB’ye iletmelerinin istenmesine,
  • İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından hazırlanacak olan anlaşmalı otel ve misafirhane bilgilerinin, Tepekule’ye ulaşım durumunun Oda ve İKK’lara duyurulmasına,
  • Adana İKK Kadın Komisyonu tarafından önerilen; Kurultayda dağıtılmak üzere tişört yapımı konusu için Adana İKK Kadın Komisyonuna görev verilmesine,
  • Kurultayda gösterilmek/sergilenmek üzere; Mersin İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve yerel kurultayda gösterilen/sergilenen Kısa film ve fotoğrafların İzmir İKK Kadın Çalışma Grubuna iletilmesine,
  • Kurultayda sergilenmek üzere; Trabzon İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından yerel kurultayda sergilenen fotoğrafların İzmir İKK Kadın Çalışma Grubuna iletilmesine,
  • Kurultayda dağıtılmak üzere rozet, bloknot, kalem ve yaka kartı yaptırılması için TMMOB Kadın Çalışma Grubuna görev verilmesine,
  • Kurultayda dağıtılmak üzere çanta yaptırılması için İzmir İKK Kadın Çalışma Grubuna görev verilmesine,
  • Trabzon ve Mersin İKK’nın fotoğraf sergileri için yeterli sayıda şövalyenin temin edilmesi için İzmir İKK Kadın Çalışma Grubuna görev verilmesine,
  • TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından Kurultayda dağıtılmak üzere 350 adet Sempozyum Kitabının İzmir İKK’ya gönderilmesine,
  • Kurultay Divanının 5 ayrı ilin temsilcilerinden oluşmasına,
  • TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından kurultayda dağıtılmak üzere hazırlanacak olan Kurultay Kitapçığının kurultay öncesinde sayısal olarak İKK Kadın Çalışma Gruplarına iletilmesine,

 

Karar verildi.

 

  • Bu öneriler doğrultusunda kurultay programı aşağıdaki şekilde oluşturuldu.

 

Taslak Kurultay Programı

1. GÜN (14 KASIM 2015 CUMARTESİ)

09.30-10.00 Kayıt

10.00-11:00

10:00-10:30 Tanıtım filmi

10:30-11:00 Açılış Konuşmaları

  • Asiye Ülkü KARAALİOĞLU - TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı
  • Mehmet SOĞANCI - TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

11.00-11.15

  • Divan seçimi
  • Sonuç Bildirgesi Komisyonu seçimi

11.15-11.30 ARA

11.30-12.30

  • Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın – Çerçeve sunum

 

12.30-13-30 YEMEK ARASI

Basın açıklaması

13.30-14.00

  •  “TMMOB’da Kadın Çalışmaları sunumu -Asiye Ülkü KARAALİOĞLU

14.00--15.15

  •  Yerel Kurultay değerlendirme sunumları, 7 İKK 10’şar dk.

15.15-15.30 ARA

15.30-17.00

  • Yerel Kurultay değerlendirme sunumları, 8  İKK 10’şar dk.

17:00 – 18:00 “Serbest Kürsü (Kurultay başlıklarına ilişkin)

 

2.GÜN (15 KASIM 2015 PAZAR)

10.00 - 10.15 Mersin Kısa Film Gösterimi

10.15-10.30 Adana İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarının sunumu

10.30-10.45 İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından Yerel Kurultayda kullanılan …. Yöntemine ilişkin sunum

10.45 – 12.30 Önergelerin ve Karar Gerekçelerinin Görüşülmesi

Divanın Önergeleri Onaya Sunması

12.30-13-30 YEMEK ARASI

13.30-15.30 Önergelerin ve Karar Gerekçelerinin Görüşülmesi

Divanın Önergeleri Onaya Sunması

15.30-15-45 ARA

15.45-16.45 Serbest Kürsü

16.45-17.00 SONUÇ BİLDİRGESİNİN OKUNMASI  (Divanın Onaya Sunması )

VE KAPANIŞ