3 No'lu Toplantı

45. DÖNEM TMMOB, ODA, İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI TEMSİLCİLERİ ORTAK TOPLANTISI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi : 22 Mayıs 2020

Toplantı Yeri      : ONLINE

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Ayşegül İbici Oruçkaptan

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Gizem Gürlek

Harita ve Kadastro M.Odası

Dilan Kırmızı

Harita ve Kadastro M.Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Ceren İlter

Şehir Plancıları Odası

Esen İmren

Tekstil Mühendisleri Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

Zeliha Aziret

 

Besime

 

Ayten Dolançay

Adana

Necla Özkaplan Yörüklü

Bursa

Arin

Diyarbakır

Aydan Barut

Eskişehir

Gülefer Mete

İzmir

Büşra Dada

Zonguldak

 

 

22 Mayıs 2020 tarihinde oda ve İKK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen genişletilmiş kadın çalışma grubu toplantısında:

 

1. TMMOB Yasa değişikliğine ilişkin bilgilendirme yapıldı. İKK Kadın çalışma gruplarının eylem ve etkinlikleri hakkında bilgi alındı. 

2. Yasa değişikliğine ilişkin önümüzdeki süreçte yapılabilecek eylem ve etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Öneriler;

                *Başta kadın örgütleri olmak üzere bizim dışımızdaki tüm STK’ları eylemlilik sürecine dahil etmeliyiz. 

                *Misyonumuz gereği ovalarına, derelerine ormanlarına sahip çıktığımız halkımızın bu süreçte yanımızda olmasını sağlamaya yönelik fikirler geliştirmeliyiz. 

                *Twitter eylemleri için görseller ve sloganlar oluşturabiliriz. 

                *Her oda kendi üyesine yönelik olarak nasıl bir hak kaybına uğrayacaklarını ifade eden bir çalışma yapmalı

                * “TMMOB’ye Dokunma” temalı maske yapılabilir. 

                * Kadın milletvekillerine mail atılabilir. 

                * Muhalif sanatçılar Sporcular gazeteciler Karikatürisler yazarlar ve benzeri kişilerin TMMOB’ye destek mesajları alınarak kamuoyu oluşturulabilir. 

                * TMMOB’li kadınlar olarak Odakarımızın etkinlik alanlarından hareketle TMMOB’ye Dokunma temalı bir video çalışması yapabiliriz. 

                *Yerellerde kadın üyelerle bilgilendirme toplantıları yapılabilir. 

3. Önerileri geliştirmek ve iş bölümü yapmak amacıyla 25 Mayıs Pazartesi günü yeniden toplanmaya karar verildi.