46. DÖNEM TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB 46.DÖNEM KADIN ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMALARI

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından, kadınların çalışma ve sosyal yaşamda, cinsiyetlerine bağlı olarak karşılaştıkları olumsuz anlayış, davranış ve her türlü şiddete karşı mücadele etmek, kadın hakları ve mücadele yöntemleri tanımlamak, görüş oluşturmak, kadın örgütlülüğünün güçlendirilmesi için, kadınların birlikte iş yapmalarına olanak sağlayan yapıların ( kadın komisyonları, kadın çalışma grupları) yanı sıra, TMMOB ve bağlı Oda/ Şube Yönetim Kurulları, Genel Kurul Delegasyonu ve diğer organlarda kadın temsiliyetini artırmak, kadın çalışmalarının sürekliliğini sağlamak ve kadın politikalarının üretilmesi ve yaygınlaştırılması için kadın sempozyumu  ve kadın kurultayı düzenlenmesi  amacıyla oluşturulan, 31.07.2021- 01.08.2021   tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB  Olağan Genel Kurulu ardından, odalardan görevlendirilen kadın üyelerle  46.Dönem Kadın Çalışma Grubu oluşturuldu.

46.Dönem TMMOB Kadın Çalışma Grubu TMMOB ve Oda Temsilcileri,

Asiye Ülkü KARAALİOĞLU (TMMOB), Ayşegül AKINCI YÜKSEL (TMMOB), Esen Leyla İMREN (TMMOB), Ayşegül İBİCİ ORUÇKAPTAN (TMMOB), Hanze GÜRKAŞ (TMMOB), Gülsüm SÖNMEZ (TMMOB),Zühre KORDON AKIN (Bilgisayar MO) , Dilek YÜKSEL(Çevre MO), Gülefer METE( Elektrik MO), Hale KOLAY (Elektrik MO), Burçin Gülşah DÜZÜLÜTAŞ ( Gemi Mak.İşl.MO), Seda TURHAN ( Gemi Mak.İşl.MO) , Fatmagül ÇIRA ( Gıda MO), Serap DAĞDELEN ( Harita ve Kadastro MO),Rumeysa KARATAŞ ( Harita ve Kadastro MO), İrem Gölay İZMİTLİ YILDIRIM ( İç Mim.O), Buket ÇELİK (İnşaat MO), Şenay GÜNEŞ ( Jeofizik MO), S.Melike ÖZTÜRK ŞİRİN (Jeofizik MO), Işık Şener AYDEMİR ( Jeoloji MO), Cansu KARADENİZ (Jeoloji MO), Şahika Dilan TAŞKAYA ( Kimya MO), Gözde SALAR ( Maden MO), Pelin KERTMEN ( Maden MO), Nazan IRMAK ( Makine MO), Hale ATABEY ( Metalürji MO ), Ahu SOYLU ( Meteoroloji MO), Leman ARDOĞAN ( Mimarlar Odası), Ülker KALFA ( Petrol MO), Gizem KARABAY ( Peyzaj Mimarları Odası) , Dilek KARABULUT ( Şehir Plancıları Odası), Ceren İLTER (Şehir Plancıları Odası), V.Sultan CİHAN ( Tekstil MO), Neriman Okşan ERGİN ( Ziraat MO), Züleyha OĞUZ ( Ziraat MO) olup; toplamda 21 Oda temsiliyetinden oluşturuldu.

Kadın Çalışma Grubu’ndan sorumlu TMMOB YK Üyeleri A.Ülkü KARAALİOĞLU ve Ayşegül AKINCI YÜKSEL’dir.

TMMOB 46.Dönem Kadın Çalışma Grubu’nun başkanlığını Buket ÇELİK(İMO), ikinci başkanlığını Fatmagül ÇIRA(GıdaMO), raportörlüğünü Ahu SOYLU (Meteoroloji MO) yürüttüler.

46.Dönem Kadın Çalışma Grubu ilk toplantısını 08.09.2021 tarihinde olmak üzere; toplamda 7 gündemli toplantı gerçekleştirildi.

TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası, kuruluş ve çalışma yönergesinin ‘Sekreteryanın Kuruluşu’ başlıklı 6. Maddesi uyarınca; 45.Dönem TMMOB Yönetim Kurulu’nun onayıyla 05.02.2021 tarihinde oluşturulan sekreterya, Buket ÇELİK (İMO), Leman ARDOĞAN (Mimarlar O), Serap DAĞDELEN( HKMO), Cansu KARADENİZ(JMO), İrem Gölay İZMİTLİ YILDIRIM (İç MO) görevlerine devam ettirdiler. Özgür Cemile GÖKTAŞ (TMMOB) sekreterliğinde, 46. Dönem CATS ilk toplantısını 18.08.2021 tarihinde, TMMOB’de fiziki olarak gerçekleştirildi. Toplamda dört fiziki toplantı gerçekleştiren sekreterya, yeni gelen dosyaların yanı sıra, geçmişten gelen dosyalarla ilgili değerlendirme çalışması da yapıldı.

 

Çalışma Programı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar:

*** 20-21 Kasım 2021 tarihinde İMO KKM Teoman Öztürk Salonu’nda ‘Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten Vazgeçmiyoruz!’ başlığında TMMOB 7.Kadın Kurultayı gerçekleştirildi.

Kurultay Alt Başlıkları:

 • TMMOB’de Kadın Örgütlülüğü
 • TMMOB’li Kadınların Örgütlü Mücadelesi
 • Uluslararası ve TCK Sözleşmeleri
 • Pandemi Sürecinde Şiddet
 • Pandemi Süreci Ev İçindeki Dengeleri Nasıl Değiştirdi?
 • İstihdam ve Ücretlendirme Konusunda Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsiyetçi İş Tanımları,
 • Genç Öğrenci Kadın Üyelerin Pandemi Sürecinde Yaşadıkları
 • Kadın Çalışmalarının Yerellerdeki Yansımaları, Meslek Odalarındaki Kazanımlar, İlham Veren Çalışmalar
 • LGBTİ+ Bireylerle Dayanışma
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Ana Kurultay öncesi, kurultay alt başlıkları doğrultusunda 16 İL/İLÇE Koordinasyon Kadın Çalışma Komisyonlarınca yerel kurultaylar gerçekleştirildi. 25 Eylül İzmir, 2 Ekim Bodrum ve Mersin, 15 Ekim Aydın, 16 Ekim Eskişehir ve Adana, 17 Ekim Diyarbakır ve Kocaeli, 21 Ekim Balıkesir, 22 Ekim Şanlıurfa, 23 Ekim Malatya ve Bursa, 24 Ekim İstanbul ve Van, 3 Kasım Muğla ve 6 Kasımda Ankara’da yerel kurultaylar gerçekleştirilmiş olup; Yerel kurultaylara TMMOB KÇG üyelerinden de katılım sağlanıldı.

Çalışma dönemi içerisinde,

 • Balat Kültür Evi’nin 4 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlediği ‘Eşitlik ve Dayanışma İçin Kadın Çalıştayı’ başlıklı çalıştaya  Asiye Ülkü KARAALİOĞLU’nun temsiliyeti  ile katılım sağlandı.
 • EŞİK – Eşitlik İçin Kadın Platformu toplantı ve çalışmalarına Buket ÇELİK ve Leman ARDOĞAN’ın  temsiliyetleri  ile katılım sağlandı.
 • 5 Şubat 2022 tarihinde CHP Kadın Platformu’nun düzenlediği ‘Kadın İstihdamı’ başlıklı panele A.Ülkü KARAALİOĞLU ve Buket ÇELİK’intemsiliyetleri ile katılım sağlandı.
 • Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 31 Mart 2022 tarihinde Ankara’da düzenlediği ‘Yerel Eşitlik (YEEP)’ İlerleme’ paneline Ayşegül İBİCİ ORUÇKAPTAN ve Buket ÇELİK’in temsiliyetleri ile katılım sağlandı.
 • DİSK, KESK,TTB Kadın Örgütleri temsilcileriyle ortak gündemli toplantılara A.Ülkü Karaalioğlu, Ayşegül AKINCI YÜKSEL  ve Buket ÇELİK’in  temsiliyetleri  ile katılım sağlandı.
 • 28 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz çekilmesine  yönelik açılmış olan 200’den fazla davanın bir kısmı  esastan  Danıştay 10. Dairesi’nde görüşülen ilk duruşmaya  , Buket ÇELİK, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Neriman Okşan ERGİN, Gözde SALAR’ın   temsiliyetleriyle katılım sağlandı.
 • 23 Haziran 2022 tarihinde TMMOB’de davacı olduğu duruşmaya Av. Ekin ÖZTÜRK, Ayşegül İBİCİ ORUÇKAPTAN, Hanze GÜRKAŞ, Hülya KÜÇÜKARAS, Gülsüm SÖNMEZ, Buket ÇELİK, İrem Gölay İzmitli YILDIRIM, Gözde SALAR, Rümeysa KARATAŞ temsiliyetleriyle katılım sağlandı.  

46. Dönem TMMOB Kadın Çalışma Grubu 8 Mart ve 25 Kasıma yönelik açıklamalara ek olarak gündeme dair basın açıklamaları gerçekleştirildi.

 Yapılan Basın Açıklamaları:

 • 05.08.2021 tarihinde, artan kadın cinayetlerine karşı, 46. Dönem Kadın Çalışma Grubu olarak, ‘Öfkeliyiz! İsyandayız!’ başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi.
 • 08.11.2021 tarihinde, 2013 Temmuz’unda GEZİ’de Taksim Dayanışması’ndan arkadaşlarımıza,  TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella YAPICI’nın da aralarında olduğu, gözaltında yapılan çıplak arama ile ilgili açılan davada, çıplak arama ‘işkence’ olarak nitelendirildi; davanın ilk duruşma öncesi  46. Dönem Kadın Çalışma Grubu olarak ‘Çıplak Arama Bir İşkencedir! İşkence İnsanlık Suçudur’ başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi.
 •  10.11.2021 tarihinde, açıklanan 2022 bütçesiyle ilgili, DİSK, KESK, TMMOB, TTB Kadın Birimleri tarafından ‘ 2022 Bütçesinde Kadınlar Yok!’ başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi.
 •  20 Kasım 2021 tarihinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününe dair TMMOB 7.Kadın Kurultayı Delegeleri olarak ‘Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten, İSTANBUL Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!’ başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi.
 • 07.03.2022 tarihinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, DİSK, KESK, TMMOB, TTB Kadın Birimleri olarak,  ‘Haklarımızdan Vazgeçmiyor, Direnişi Örgütlüyoruz!’ başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi.
 •  08.03.2022 tarihinde, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, 46.Dönem TMMOB Kadın Çalışma Grubu olarak, ’ Eşit, Özgür, Barış İçinde Yaşamak Mümkün!’başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi.
 • 15.04.2022 tarihinde hukuksuz bir şekilde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin kapatılma girişimine ilişkin 46.Dönem Kadın Çalışma Grubu olarak ‘ Kadın Cinayetlerini Durdur! İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula!’ başlıklı sosyal medya paylaşımında bulunuldu.

Basın açıklamalarının tamamına TMMOB Kadın sayfasında basın açıklamaları bölümünden ulaşılabilmektedir.