7 No'lu Toplantı

45. DÖNEM TMMOB, ODA, İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI TEMSİLCİLERİ ORTAK TOPLANTISI TUTANAĞI

 

ADI SOYAD

BİRİMİ

Asiye Ülkü Karaalioğlu

TMMOB

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Ayşegül İbici Oruçkaptan

TMMOB

Hanze Gürkaş

TMMOB

Özgür Göktaş Küçük

TMMOB

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Hale Kolay

Elektrik Mühendisleri Odası

Burçin Gülşah Düzülütaş

Gemi Mühendisleri Odası

Fatmagül Çıra

Gıda Mühendisleri Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İç Mimarlar Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri Odası

Emine Uzun

Maden Mühendisleri Odası

Nazan Irmak

Makina Mühendisleri Odası

Güniz Gacaner Ermin

Makina Mühendisleri Odası

Hale Atabay

Metalürji Mühendisleri Odası

Ahu Soylu

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Ülkü Aydın Kalfa

Petrol Mühendisleri Odası

Ayşegül Oruçkaptan

Peyzaj Mimarları Odası

Esen Leyla İmren

Tekstil Mühendisleri Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

Züleyha Oğuz

Ziraat Mühendisleri Odası

Besime İçgören

Mersin İkk

Arzu Fırat Ersoy

Trabzon İkk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi     : 27.04.2021

Toplantı Saati       : 20:00

Toplantı Yeri        : ÇEVRİMİÇİ

 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 16.01.2021 tarihli toplantısında alınan 673 nolu karar uyarınca ve “Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı düzenlenmesi” amacıyla oluşturulan Kadın Çalışma Grubu (KÇG) 45. Dönemde odalarından görevlendirilen üyeler, Oda ve İKK temsilcileriyle birlikte 27 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantı sonucunda;

  1. TMMOB 4.Kadın Sempozyumu gözden geçirilerek, Sempozyumun optimum verimlilikle yapılabilmesi için gerekli süre düzenlemeleri yapıldı,
  2. Kolaylaştırıcıların TMMOB YK üyeleri arasından belirlenmesine, bu belirlemeyi kendileri tarafından yapılmasına,
  3. Sempozyumda soruların yazılı olarak alınmasına, dinleyici mikrofonlarının kapalı tutulmasına,
  4. Sempozyum ile ilgili olarak basına metinle duyuru yapılmasına, Odaların iletişimde bulunduğu basın kuruluşlarını davet etmesine,
  5. Sempozyum kitapçığı çıkarılmasına,
  6. Sempozyumun gerçekleştirilmesine destek vermek üzere (hosting, fotoğraf, soruların toparlanması vb.) Ahu Soylu, Cansu Karadeniz, İrem Gölay İzmitli Yıldırım, Arzu Fırat Ersoy’un görevlendirilmesine, Gülşah Burçin Düzülütaş’ın sunucu olmasına,
  7. Sempozyum aralarında görsel paylaşım yapılmasına,
  8. Sempozyumun öncesi ses ve görüntü denemesi yapılmasına,

Karar verilmiştir.