8 No'lu Toplantı

45. DÖNEM TMMOB, ODA, İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI TEMSİLCİLERİ ORTAK TOPLANTISI TUTANAĞI

ADI SOYAD

BİRİMİ

Asiye Ülkü Karaalioğlu

TMMOB

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Ayşegül İbici Oruçkaptan

TMMOB

Hanze Gürkaş

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Ezgi Pekşen Sosyal

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Dilek Yüksel

Çevre Mühendisleri Odası

Gülefer Mete

Elektrik Mühendisleri Odası

Hale Kolay

Elektrik Mühendisleri Odası

Mihriban Deniz Nar

Fizik Mühendisleri Odası

Burçin Gülşah Düzülütaş

Gemi Mühendisleri Odası

Fatmagül Çıra

Gıda Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M. Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İç Mimarlar Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri Odası

Emine Uzun

Maden Mühendisleri Odası

Banu Kekeç Saçın

Maden Mühendisleri Odası

Hale Atabay

Metalurji Mühendisleri Odası

Ahu Soylu

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Ülkü Aydın Kalfa

Petrol Mühendisleri Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

Aydan Barut

Eskişehir İKK

Selin Top

İstanbul İKK

Besime İçgören

Mersin İKK

Arzu Fırat Ersoy

Trabzon İKK

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi     : 11.05.2021

Toplantı Saati       : 20:00

Toplantı Yeri        : ÇEVRİMİÇİ

 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 16.01.2021 tarihli toplantısında alınan 673 nolu karar uyarınca ve “Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı düzenlenmesi” amacıyla oluşturulan Kadın Çalışma Grubu (KÇG) 45. Dönemde odalarından görevlendirilen üyeler, Oda ve İKK temsilcileriyle birlikte 11 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantı sonucunda;

TMMOB 4.Kadın sempozyumu değerlendirmesi yapıldı,