HAKKIMIZDA

40. Dönem TMMOB Genel Kurul kararı uyarınca; TMMOB Yönetim Kurulu tarafından “Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma.”  amacıyla Kadın Üyeler Çalışma Grubu kurulmuştur. 41. Dönemden bu yana Kadın Çalışma Grubu olarak çalışmalara devam edilmektedir.

43. Dönem Kadın Çalışma Grubu tarafından; Cinsiyet ayrımcılığı takip sekretaryasına başvuru, yönerge, esaslar, toplantı tutanakları, etkinlikler, kadınla ilgili diğer her türlü mevzuat v.b. bilginin yer alacağı ve her türlü içerik çalışmasının Kadın Çalışma Grubu tarafından hazırlanacağı "TMMOB KADIN" başlığının TMMOB web sayfasında yer alması konusu Yönetim Kurulu’na önerilerek hayata geçirilmiştir.

TMMOB 3. Kadın Kurultayı’nın 18. Kararı doğrultusunda;  “TMMOB Kadın Çalışma Grubu, IKK Kadın, Oda Kadın, Şube Kadın komisyonu üyeleri ve geçmişte bu organlarda çalışmış asıl ve yedek üyelerden oluşan TMMOB Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu kurulmuştur.

44. Dönem Kadın Çalışma Grubu tarafından;  Cinsiyet ayrımcılığı takip sekretaryası yönergesi oda ve İKK’lardan gelen görüşler neticesinde değişiklikler yapılıp 24.09.2017 tarihi ile TMMOB yönetim kurulunca kabul edilip, yayımlanmıştır.