Bilgisayar Mühendisleri Odası

TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Hülya Küçükaras

II. Başkan

 Ezgi Efe

Yazman

 Hayriye Hazal Ünlü (1 Ekim 2018'e kadar)
 
Uğur Kocager (6 Ekim 2018'den sonra)

Sayman

 Eser İnan Arslan

Üye

 Gülin Onat Bayır

Üye

 Cem Nuri Aldaş

Üye

 Okan Öztürkmenoğlu

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Taylan Özgür Yıldırım
Erkan Kesen
Ali Can Ulusaler
Sevcan Karakuş
Muhammet Budak
Ezgi Ekiz

DENETLEME KURULU

Mehmet Yazıcı
Oktay Dursun
Ezgi Pekşen Soysal
Elif Şengüleş Çelebi
Mustafa Özgür Uğur
Naciye Çakır
Demet Kaya Ayanoğlu (22.09.2018'den sonra)
Alper Pahsa (15.05.2018'e kadar)
 

ONUR KURULU

Funda Başaran
Mustafa Kemal Özkazanç
Gölay Şakiroğulları
Ali Rıza Atasoy
Zeliha İlke Selvi

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Arif Cevizci
Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu
Meltem Yıldırım Ekici

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Lütfiye Yener

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Gözde Akgün Demirci