Elektrik Mühendisleri Odası

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

Mahir Ulutaş

II. Başkan

Mehmet Mazmanoğlu

Yazman

Ramazan Pektaş

Sayman

Ender Kelleci

Üye

Ogün Sıy

Üye

Alaattin Ali Yolcu

Üye

Bülent Özgümüş

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Hanifi Yayıcı

Nuri Sedat Gülşen

İrfan Şenlik

Aykut Selvi

İbrahim Koru

Mehmet Emre Sipahi

Hasan Argun Alp

DENETLEME KURULU

Naci Basmacı

Mehmet Çağdaş

Engin Sürmen

Mehmet Hepzarif

Namık Kemal Cibaroğlu

Mehmet Karabacak

Mahmut Erkenek

ONUR KURULU

Dağıstan Bekiroğlu

Kamer Gülbeyaz

Arif Dönmez

İlhan Metin

Ekrem Gültekin

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Eylem Ölmezoğlu

Bahadır Acar

Kübülay Özbek

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Mustafa Macit Mutaf

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU ADAYI

Haşim Aydıncak