Elektrik Mühendisleri Odası

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

Gazi İpek

II. Başkan

Mehmet Turgut

Yazman

İbrahim Saral

Sayman

Şakir Aydoğan

Üye

Kübülay Özbek

Üye

Evindar Aydın

Üye

Cansel Aslan (8.10.2018'e kadar)

Neval Şimşek (8.10.2018'den sonra)

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Erol Celepsoy

Saadet Nuruilah Güleç

Fatih Kaymakçıoğlu

Mehmet Orak

Mehmet Karabacak

Ömürhan Avni Soysal

 

DENETLEME KURULU

Gıyasi Güngör

Naci Basmacı

Barış Çoruh

Serdar Çiftcan

Mustafa Akçakaya

Ahmet Tran Aydemir

 

Mehmet Veysi Çevrim

 
ONUR KURULU

İsa Güngör

Ercan Dursun

İhsan Yurt

Bahri Kavilcioğlu

Murat Çelik

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Mustafa Öztürk

Ufuk Ataç

Erdak Ünver

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Haşim Aydıncak

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU ADAYI

Ali Gündüz