Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

TMMOB GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

Başkan   

 Feramuz Aşkın

II. Başkan 

 A. Yaşar Canca

Genel Sekreter  

 Görkem Kökkülünk

Muhasip Üye    

 Salih Bilal

Üye

 Selçuk Nas

Üye         

 Gizem Çevik

Üye          

 Ayşe Aslı Başak

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Murat Akpınar
Tolga Tekin
Gizem Yüksel
Hatice Yılmaz
Alper Kılıç
Atılay Özay
Seda Turhan

DENETLEME KURULU

Mehmet Akça
Cem Mohan
M.Hikmet Elmütevelli                            

ONUR KURULU

Fahrettin Küçükşahin
Hasan Çaylak
Akif Tuna
Mehmet Murat Nurova
Asım İlker Meşe

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Hakan Günay
Nihat Asan
Feramuz Aşkın

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Fahrettin Küçükşahin

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Ersoy Evren