Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

TMMOB GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan   

 Ahmet Yaşar Canca

II. Başkan 

 Salih Bilal

Genel Sekreter  

 Veysi Başhan

Sayman    

 Görkem Kökkülünk

Üye

 Selçuk Nas

Üye         

 Atılay Özay

Üye          

 Yunus Emre Aşkın

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Hatice Yılmaz
Gözde Turan
Merve Gül Çıvgın
Özlem Altınsoy
Nermin Arıkan
Dilruba Duygu Söylemez
Gülşah Burçin Düzülütaş
 

DENETLEME KURULU

             

ONUR KURULU

 

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

 

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI