Gemi Mühendisleri Odası

TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

Salih Bostancı

Başkan Yardımcısı

Bülent Alnıaçık

Genel Sekreter

Mustafa Kürşat Pekşen

Sayman Üye

İlker Şenel

Üye

Bülent Duran

Üye

Bülent Hüseyinoğlu

Üye

Mustafa Kozil

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Seda Sürer

Ahmet Şerbetçi

Can Serbest

Sertaç Kesebol

Ebru Hacıalioğlu

Rıdvan Dönmez

Caner Bahadır

 

DENETLEME KURULU

İlhan Işık

Kaan Ünlügençoğlu

İsmail Yalçın

ONUR KURULU

Ömer Gören

Ahmet Ergin

Ercüment Ekrem Kafalı

Erkan Zorlu

Hidayet Çetin

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Can Durgu

Müstafa Zorlu

Hasan Ölmez

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

İhsan Elal

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

İlker Eker