Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Yaşar Üzümcü

II. Başkan

 Murat Şanlı

Yazman 

 Funda Uyar Özpınar

Sayman   

 Tufan Gündüzalp

Üye           

 Ferda Gençay

Üye           

 Gülten Kolcuoğlu

Üye          

 Emre Taşkın

 

YEDEK ÜYELER

Özge Karaoğlu

Funda Uyar Özpınar

Tuna Derya Odabaş

Ayten Arslan Uygur

Gamze Kozanlı

Ayşe Eylül Çimen

Sezgin Çalışkan

 

DENETLEME KURULU

Orhan Akdoğan
Murat Aydın
Deniz Şahin

ONUR KURULU

Rahime Petek Ataman
Reha Keskinoğlu
Sait Aykut Aytaç
Mukaddes Şamiloğlu
Recep Özmetin

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

 

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI