Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Kemal Zeki Taydaş

II. Başkan

 İffet Dilek Akan

Yazman 

 Eren Kaya

Sayman   

 Murat Şanlı

Üye           

 Yaşar Üzümcü

Üye           

 Tufan Gündüzalp

Üye          

 Pelin Koca

YEDEK ÜYELER

Sezgin Çalışkan
Serap Bilgen Çınar
Bahar Özkoyuncu Acar
Halime Tokgöz Özgen
Hazret Özdemir
Ferda Bitlislioğlu
Caner Ener

DENETLEME KURULU

Reha Keskinoğlu
Murat Aydın
Orhan Akdoğan

ONUR KURULU

Atakan Günay
Nilgün Özüdoğru
Hülya Yılmaz
Recep Özmetin
Ali Haydar Süslü

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Yaşar Üzümcü
Tufan Gündüzalp
Eren Kaya

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

-

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

-