İçmimarlar Odası

TMMOB İÇMİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan   

Emrah Kaymak

II. Başkan

Ömer Sencar

Genel Sekreter  

Turan Ayçiçek

Sayman    

Naci Yalçın

Üye

Kasım Söner

Üye         

Ş. Sıla Özdemir

Üye          

Kahraman Bingöl

 

YEDEK ÜYELER

İpek Memikoğlu

Tolga Gürsoy

Emrah Uzunoğlu

Z. Melisa Saud

Simay Özkan

Nacihan Antepli

Alaaddin Poyraz

DENETLEME KURULU

Çağrı Buhas

İbrahim Oğur

Cem Artantaş

Veysel Baycan

Helin Yiğittop

ONUR KURULU

İsmet Tekeli

Murat Özdamar

Banu Manav

Nurpınar Köstepen

Abdullah Alkan

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Atacan Kale

Turan Ayçiçek

Naci Yalçın

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Tamer Sarp

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Muammer Narin