İçmimarlar Odası

TMMOB İÇMİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan   

Emrah Kaymak

II. Başkan

İlker Biner

Genel Sekreter  

Gül Merve Yılmazer

Sayman    

Murat Saatçi

Üye

Gökçe Altunkaya Şahin

Üye         

Ayşegül Yiğit

Üye          

Şükriye Sıla Özdemir

 

YEDEK ÜYELER

Nilay Beğüm

Zerrin Yağcı

Çağnur Erol

Merve Bilgiç

Kerem Toramangil

Esra Arı Çokyürür

Bahriye Asri Çelik

DENETLEME KURULU

Fırat Uslu

Hazel Pala Özcan

Ajda Zaim

Turan Ayçiçek

Serdar Işıklar

Alper Akagündüz

Mehmet Akpınar

ONUR KURULU

Neslihan Koç Çapar

Serkan Eşmeli

Naci Yalçın

Hakan Külahçı

Salih Salbacak

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

Müveddet Hanze Gürkaş

Emrah Kaymak

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Tamer Sarp

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Ahmet Ertürk