Jeofizik Mühendisleri Odası

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Şevket Demirbaş

II. Başkan

 Mehmet Kemal Ötürk

Yazman

 Serdar Kart

Sayman

 Mustafa Tankut Kılınç

Üye

 Şenay Güneş

Üye

 Selcan Melike Öztürk

Üye

 Serdar Tosuner

 

YEDEK ÜYELER

İbrahim Ethem Öztürk

Barış Ateş

Gökçe Arslan

Zeki Emin Demir

Gazi Boyracı

Bilal Habeş Yanık

Ali Alkaya

DENETLEME KURULU

Nihat Akdoğan 

Seyit Tosun

Ahmet Lezgi

Erhan Köksal

Güngör Şahin

ONUR KURULU

Melih Baki

Fikri Öztürk

Cemal Kaya

Halil Gökçek

Ali Rıza Kılıç

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Arslan Çınar

Murat Fırat

Aydın Erdemir

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

M. Emin Candansayar

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Çetin Koçak