Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Ayhan Yüksel

II. Başkan

 Bülent Toka

Yazman

 Veyis Sır 

Sayman

 Mehmet Zaman

Üye

 Pelin Kertmen

Üye

 Alper Entok

Üye

 Fatih Tütüncü

 

YEDEK ÜYELER

Talat Karataş
Deniz Şahin Çelik
Dilan Olağan
Cemre Tac
Murat Çağrı Asiler
Cem Gökdağ
Canbek Meretuk

DENETLEME KURULU

Muharrem Toralıoğlu
Kamil Ayyıldız
Banu Kekeç Saçın
Bekir Erdem Öztürk
İsmail Fatih Özkan

ONUR KURULU

Emine Uzun
Selim Altun
Abdullah Ekrem Yüce
Nejat Tamzok
Fatma Meral Koçer

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Hüsnü Meydan
Cem Lafcı
Hakan Baran Kırmaç

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Mustafa Doğu

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Nadir Avşaroğlu