Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Ayhan Yüksel

II. Başkan

 Emre Demir

Yazman

 Mehmet Erşat Akyazılı

Sayman

 Veyis Sır

Üye

 Öznur Akça

Üye

 Ümit Kılıç

Üye

 Talat Karataş

 

YEDEK ÜYELER

Pelin Kertmen

Baran Geçmez

Fatih Tütünlü

İmge Tümüklü

Sinan Girdaplı

Necati Özdemirci

Mehmet Demirtaş

DENETLEME KURULU

Suat Dursun

Alper Entok

Davut Özlem

Mustafa Doğu

Bekir Erdem Öztürk

ONUR KURULU

Asım Kutluata

Tevfik Güyagüler

Nedret Diner Durukan

Hasan Aydın Bilgin

Kemal Reşit Kutlu

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Niyazi Karadeniz
Selim Altun
Bülent Toka

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Mehmet Özyurt

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Nadir Avşaroğlu