Makina Mühendisleri Odası

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Yunus Yener

Başkanvekili

 Abdullah Selçuk Soylu

Sekreter

 Elif Öztürk

Sayman 

 Bedri Tekin

Üye           

 Harun Erpolat

Üye           

 İsmail Odabaşı

Üye          

 Yılmaz Yıldırım

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Haydar Şahin
Haydar Dirik
Serap Özpolat Çete
Vedat İrşi
Özgür Demirtaş
Pınar Uraz
Fatma Dilek Öznur

DENETLEME KURULU

Erdal Taş
Satılmış Göktaş
Hüseyin Kaya
Osman Çakıl
Fikret Çaral
Kahraman Dağdeviren
Muharrem Tanju Sarıca
Haydar Sancar
Mustafa Varel
Oğuz Kepez
Orhan Tevfik Okuducu
Aydın Güçkıran
Ahmet İlbaşı
Levent Tanrısever
Gürsel Yayla

 
ONUR KURULU

İbrahim Mart
İbrahim Semih Oktay
Başar Küçükparmak
Zafer Güzey
Ünal Özmural

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Emin Koramaz
Tevfik Peker
Hüseyin Atıcı

 

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

İlter Çelik

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU ADAYI

Salih Melih Şahin