Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

Ahmet İrfan Türkkolu

II. Başkan

Ünal Oray

Yazman

Ferhat Yaşar

Sayman

Nedim Mete

Üye

Mehmet Ali İrfan Akyol

Üye

Murat Can Ocaktan

Üye

Erman Can

YEDEK ÜYELER

Nilgün Kuşkonmaz
Gürkan Şimşek
Filiz Ural
Özgün Başkan Taştan
Eda Turgut
İlker Aydın
Orhun Akdeniz

DENETLEME KURULU

Şefik Doğan
Belgin Mert
Mehmet Erhan İşkol
Feyzi Demir
Serhat Ekmekçi

ONUR KURULU

Selçuk Harput
Yusuf Ziya Kayır
Abidin Fırat Sapçı
Tunçay Şulan
Ercüment Alptekin

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Utkan Güneş
Alişan Yılmaz
Turgay Aldı

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Kaya Özeren

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Talat Çamlıdere