Orman Mühendisleri Odası

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Hasan Türkyılmaz

II. Başkan

 Ahmet Kara

Yazman 

 Mehmet Üstünyer

Sayman   

 İsmail Hakkı Güney

Üye           

 Özgür Balcı

Üye           

 Mesut Güler

Üye          

 İsmail Cengiz Metin

 

YEDEK ÜYELER

Ahmet Akbulut

İsmail Boz

Hüseyin Özdoğan

Mutlu Turan

Ali İzzet Başer

Tekin Işık

Sedat Alp

DENETLEME KURULU

Yılmaz Çatal

Nejdet Balcı

Hayrettin Yıldırım

ONUR KURULU

Yusuf Kandazoğlu

Emin Karaman

İsa Sertkaya

Fahrettin Ay

Hüseyin Hacıoğlu

 

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

İsmet Aslan

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Mustafa Özkaya

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Mahmut Aydın