Şehir Plancıları Odası

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Orhan Sarıaltun

II. Başkan

 Kübra Çamur

Genel Sekreter 

 Ayhan Erdoğan

Sayman   

 Gencay Serter

Üye   

 Ceren İlter

Üye          

 Dilek Karabulut

Üye           

 Tayfun Kahraman

 

YEDEK ÜYELER

Duygu Cihangir

Hasan Aksu

Özlem Şenyol Kocaer

Oktay Kargül

Pelin Pınar Giritlioğlu

Pınar Yurdadön Aslan

Fatma Büşra Cizrelioğlu Sadak

DENETLEME KURULU

Çiğdem Ünal

Filiz Hekimoğlu

Yaser Gündüz

Ali Ulvi Ulubaş

Elif Gülay Önel

ONUR KURULU

Necati Uyar

Ramize Esra Oğuz

Ümit Özcan

Zeki Yıldırım

Naime Hülya Berkmen

 

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Kumru Çılgın

Menşure Işık Köselerli

Deniz Kimyon Tuna

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Ümit Nevzat Uğurel

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Derya Kesik