Tekstil Mühendisleri Odası

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Emre Fidan

II. Başkan

 Mustafa Bülent Değirmencioğlu

Sekreter

 Ahmet Hulusi Dinçer

Sayman

 Erkan Döner

Üye

 Maşuk Pamuk

Üye

 Hüseyin Ata Karavana

Üye

 Erim Kırca

 

YEDEK ÜYELER

Ümit Üreyen

Binnaz Meriç Kaplangiray

Dilek Toprakkaya Kul

Engin Arabacı

Demet Demir

Gizem Ceylan Türkoğlu

Cemal Kırma

 

DENETLEME KURULU

Dinçer Molla
Ayşen Özsan Aygen
Zühra Çamlıoğlu
Gizem Şekerci Kırca
Elif Yaşar

ONUR KURULU

Güngör Durur
Lütfi Bayrak
Ahmet Demircioğlu
Hüseyin Açıkgözoğlu
Onur Bilenoğlu

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Emre Fidan

Hüseyin Ata Karavana

Erkan Döner

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Ziya Özek

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Vildan Sülar