Ziraat Mühendisleri Odası

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Özden Güngör

II. Başkan

 Cem Özkan

Yazman

 Züleyha Kahraman

Sayman

 Hamdi Arpa

Üye

 Caner Aksakal

Üye

 Murat Aslan

Üye

 İlhami Bayramin

 

 YEDEK ÜYELER

Mehtap Ercan Bilgen

Hatice Ünal

Nevzat Özer

Yener Ataseven

Berivan Alkaş

Fatma Meltem Büyükyavuz

Muhammet Temel

DENETLEME KURULU

Sefa Apaydın

Ali Şenay

Ali İhsan İlhan

ONUR KURULU

Şihat Şengal

Özer Ülker

Murat Demir

Mehmet Geyik

Vahap Tuncer

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Baki Remzi Suiçmez

Mehmet Yıldırım

Mehmet Bayhan

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Hicri Nalbant

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Mehmet Nuri Hatiçoğlu