14 ŞUBAT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANMASI