Corona Salgını ile Ancak Toplum Çıkarını Gözeten Kamucu Politika ve Uygulamalarla Baş Edebiliriz