SARAY'IN SAVAŞINA KARŞI ACİL BARIŞ, ACİL DEMOKRASİ MİTİNGİ-6 EYLÜL 2015-İSTANBUL