4. KADIN KURULTAYI KİTABI

İçindekiler

Kurultay Programı                                                                                 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu                                                                 

Kurultay Düzenlenme Çalışmaları                                                               

Kurultay Açılış Konuşmaları                                                                      

Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın                                                       

Prof. Dr. AYŞEGÜL YARAMAN

(Marmara Üniv. Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı)

Basın Açıklaması                                                                                       

Kurultay Kararları                                                                                       

Yerel Kurultay Tarihleri