AŞAĞI FİLYOS VADİSİ BARTIN KARABÜK ALAPLI YÖRELERİNDEKİ SELLER VE HEYELANLARA İLİŞKİN RAPOR

Sunuş

"... Aşağı Filyos Vadisi, Bartın, Karabük, Zonguldak yörelerinde Mayıs 1998 tarihinde yaşanan seller ve heyelanlar önemli boyutta ekonomik kayıplara neden olmuştur. Yaşananların neden ve sonuçlarını yerinde gözlemleme ve değerlendirme amacı ile oluşturulmuş olan bir TMMOB Teknik Heyeti bölgedeki incelemelerini bu raporda aktarmaktadır.

Bu yaşananlar, toplum ve doğayı bütünsel bir denge içinde yaşatacak toplumsal, ekonomik ve teknolojik yeni politikaların oluşturulmasının zorunluluğunu göstermiştir."